Skip to main content

Certificaten van vrije verkoop

Welke procedure moet ik volgen om bij Voka - Kamer van Koophandel Kempen een certificaat van vrije verkoop aan te vragen?

Het certificaat wordt opgesteld op briefhoofd van de onderneming.

De onderneming legt een verklaring van vrije verkoop voor aan de Kamer. Daarnaast bezorgt zij aan de Kamer een getekend stuk waarin zij verklaart dat zij alle stukken die op dat ogenblik wettelijk vereist zijn, aan de verklaring van vrije verkoop toegevoegd heeft.

Indien de goederen in België onderworpen zijn aan een specifieke tussenkomst van een overheidsadministratie of daartoe gemachtigde organisatie dient de onderneming de nodige stukken voor te leggen die aantonen dat deze formaliteiten inderdaad nageleefd werden (vergunning ...)

De Kamer gaat na of de juiste bewijsstukken voorgelegd werden. De Kamer controleert tevens of de producten niet voorkomen op de lijst van 'verboden toestellen'. Als bedrijf kan u deze lijst raadplegen op de site van het Ministerie van Economische Zaken (www.mineco.fgov.be).

BELANGRIJK: reken voor het afleveren van een certificaat free sale 1 werkdag (24 u.)

 

Birgitt Van Beckhoven - senior administratief medewerker
014 56 30 30 - birgitt.vanbeckhoven@voka.be