Skip to main content

ATA – carnet om goederen tijdelijk uit te voeren

<< Terug naar het overzicht exportdocumenten

Moet je tijdelijk goederen uitvoeren naar niet-EU-landen voor bijvoorbeeld een jaarbeurs, tentoonstellingen, beroepsmateriaal, handelsmonsters, …? Vraag dan een ATA-carnet aan.

Dit is een uniform douanedocument dat je toelaat om, zonder betaling van invoerrechten, belastingen, douanerechten en vergunningen, goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen, of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik.

Gebruik ATA

Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

  • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen;
  • Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties;
  • Handelsmonsters;
  • Goederen, die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden;
  • Beroepsmateriaal;
  • Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer;
  • Vervoermiddelen. Deze worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet. Uitzonderingen op deze regel zijn auto's of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.

ATA aanvragen

Het netwerk van Kamers van Koophandel is gemachtigd tot uitgifte van deze ATA-carnets en is bovendien internationaal aangeduid als de borg staande organisatie.

Het duurt in principe 2 à 3 werkdagen om een ATA-carnet af te leveren. Het is één jaar geldig en kan gedurende dat jaar meermaals gebruikt worden. Nadien moeten de goederen weer in België ingevoerd zijn en moet het document - correct afgestempeld - terug bezorgd worden aan de Kamer. 

Opgelet: de toegelaten invoer en de interpretatie verschilt van land tot land. Neem contact op met ons om de voor jou toepasselijke regels te kennen.

Bekijk onze video voor de aanvraag van een ATA en het gebruik ervan.
Om de video te bekijken, klik hier.

Via de digitale applicatie e-ATA kan de aanvraag digitaal gebeuren. 

ATA

 

 


 

Meer informatie?

Contacteer onze exportloketverantwoordelijken:

KANTOOR MECHELEN 015 45 10 20
KANTOOR GEEL 014 56 30 30

Katleen Crauwels via katleen.crauwels@voka.be of 0473 60 06 21.
Anissa Fadis via anissa.fadis@voka.be of 0473 60 06 20.
Birgit Van Beckhoven via birgitt.vanbeckhoven@voka.be of 0473 60 06 11.