Skip to main content

Het ATA-carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen.

Dankzij dit handig document kan u met volledige vrijstelling van invoerrechten, btw, vergunningen en douanewaarborg uw goederen (stalen, demonstratiemateriaal, beursmateriaal, professioneel gereedschap, …) tijdelijk exporteren naar alle landen die het ATA-verdrag hebben onderschreven.

Het ATA-carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik.

Het netwerk van Kamers van Koophandel is door de overheid gemachtigd tot uitgifte van deze ATA-carnets en is bovendien internationaal aangeduid als de borgstaande organisatie.

Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

 • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen
  Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties.
 • Handelsmonsters
  Goederen, die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
 • Beroepsmateriaal
  Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer.

Opgelet:

 • De toegelaten invoer en de interpretatie verschilt van land tot land. Neem contact op met ons om de voor u toepasselijke regels te kennen.
 • Het ATA-carnet is geldig gedurende één jaar en kan meermaals gebruikt worden voor dezelfde goederen. Na verloop van dit jaar moeten de goederen terug in België zijn en het ATA-carnet -afgestempeld- terug binnengebracht worden in het lokale kantoor van de Kamer.
 • Het carnet wordt afgeleverd maximaal twee à drie dagen na het binnenbrengen van de vereiste ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren (kunnen bij ons verkregen worden).
Meer info bij Daphne Renier - 056 23 50 52 of via www.e-ata.eu of ata.wvl@voka.be