Skip to main content

Navigatie

Niet te missen

Voka Open Bedrijvendag

Virtuele Voka Open Bedrijvendag 2020

4 Okt 2020

Meer info
Verderkijkers - Kmo of the future

Verderkijkers - Kmo of the future

17 Nov 2020

Meer info
De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona De toekomst van werk post-corona

De toekomst van werk post-corona

Opinie

Waarom 5 verplichte opleidingsdagen invoeren achterhaald en incoherent is

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne legt een wetsontwerp op tafel dat wil voorzien in een interprofessionele doelstelling van 5 dagen formele opleiding per voltijds werkende werknemer per jaar. Dit gaat uit van een verouderde visie op vorming. Bovendien is wisselwerking met de Vlaamse beleidsaanpak zoek. We geven 3 grote kanttekeningen.

MultiBureau

Publicaties

Vul uw gegevens in en selecteer de publicaties die u wil downloaden.

Expert talk

Met welke recepten krijgen/houden we iedereen aan de slag?

2020 begon als een jaar vol ambitie om zoveel mogelijk mensen te activeren en eindigde in een ongeziene crisis. De nooit eerder geziene krapte op de arbeidsmarkt maakte plaats voor een arbeidsmarkt die op korte termijn on hold werd gezet. De pauzeknop die werd ingeduwd onder de vorm van massale tijdelijke werkloosheid, deed ondernemingen terugschakelen. Maar wachten en terugschakelen bereiden ons niet voor op de uitdagingen van morgen.
Wat gebeurt er als straks de steunmaatregelen gradueel zullen aflopen?

Bekijk video

Getuigenis

Katrien Vermeire, John & Jane

Katrien Vermeire, John & Jane: “Bevrijd mijn mensen uit de lift!”

Katrien Vermeire staat met haar audiovisueel bedrijf John & Jane in de hoek waar zware klappen vallen door COVID-19. Het grootste deel van haar werknemers moest ze zoals bij vele bedrijven uit de eventsector noodgedwongen op tijdelijke werkloosheid zetten. “Dat systeem werkt als een noodkabel in de lift en doet zijn werk goed bij de aanvang van een crisis. Maar na maanden zijn mijn mensen nog altijd niet uit de lift bevrijd.” Katrien Vermeire pleit voor het Nederlandse systeem van loonsubsidies. “Daarmee zou ik hen omhoog kunnen trekken en ons bedrijf voorbereiden op de relance.” 
 

Spraakmaker

Aviato-personeel in vertrekhal Brussels Airport

Aviato: wat is de toestand van luchthavenpersoneel?

Bij Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, was het vorig jaar alle hens aan dek. Terwijl ze in precoronatijden moeite moesten doen om nieuwe werknemers naar de luchthaven te lokken, maken ze nu de omgekeerde beweging. Ze proberen mensen die al lang in tijdelijke werkloosheid zitten, te activeren door hen op te leiden of hen toe te leiden naar een job buiten de luchthaven. Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. “Het systeem van tijdelijke werkloosheid motiveert mensen onvoldoende om actief werk te maken van hun toekomst”, zegt Isabelle Borli, general manager van Aviato. 

Business cases

“De hybride werkplek kan niet zonder technologie”

Corona is een echte gamechanger als het gaat over werken. Er wordt meer thuisgewerkt en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Wat betekent dat voor bedrijven? Hoe kunnen zij succesvol de switch maken naar hybride werkplekken? We vroegen het aan Lieven Bertier, Segment Marketing Director Workplace bij Barco.

Jo Vandebergh, Bringme: “Onze operationele veerkracht in Nederland was veel hoger”

Voor Bringme, ontwikkelaar van de virtuele receptionist, had de coronacrisis op twee fronten grote gevolgen. Ze pasten hals over kop hun producten aan, wat uiteindelijk een grote opportuniteit bleek. En zoals bij vele bedrijven nam de omzet tijdens de lockdown een serieuze duik, waardoor de meeste werknemers op tijdelijke werkloosheid werden gezet. Althans toch in België, want dankzij het systeem van loonsubsidie in Nederland kon het Bringme team daar wel aan het werk blijven. “Na de lockdown was het verschil in veerkracht tussen beide equipes enorm”, zegt Jo Vandebergh, CEO van Bringme.

Van Dievel zet in op duurzaam HR-beleid dankzij Welt

Welt is de community van Voka dat bedrijven helt te werken aan een toekomstgericht HR-beleid. Transportbedrijf Van Dievel won met het Welt-traject niet alleen een award maar ook heel wat inzichten die hun HR-beleid versterken. Louis De Wael, managing director vertelt wat het Welt-traject voor hen betekende.

Katrien Vermeire, John & Jane: “Bevrijd mijn mensen uit de lift!”

Katrien Vermeire staat met haar audiovisueel bedrijf John & Jane in de hoek waar zware klappen vallen door COVID-19. Het grootste deel van haar werknemers moest ze zoals bij vele bedrijven uit de eventsector noodgedwongen op tijdelijke werkloosheid zetten. “Dat systeem werkt als een noodkabel in de lift en doet zijn werk goed bij de aanvang van een crisis. Maar na maanden zijn mijn mensen nog altijd niet uit de lift bevrijd.” Katrien Vermeire pleit voor het Nederlandse systeem van loonsubsidies. “Daarmee zou ik hen omhoog kunnen trekken en ons bedrijf voorbereiden op de relance.” 
 

100 x 100

Khadija Nadi

100 x 100 – De tip van Khadija Nadi

Hoe groeit iemand uit tot een (geslaagd) CEO? Anno 2021 vragen heel wat jongeren zich dat af. Tegelijk zijn vele CEO’s bereid om hun kennis over leidinggeven en hun persoonlijke levenslessen te delen met young potentials. Om deze beide groepen bij elkaar te brengen, bundelden ASATT (A Seat At The Table) en Voka de krachten om als matchmaker 100 top-CEO’s en 100 jongeren ideeën te laten uitwisselen op de grootste collectieve ‘online speeddate’ van het jaar die op 15 februari plaats vond. Wij laten hier Khadija Nadi aan het woord, CEO van de techscale-up DeltaQ die uit eigen ervaring weet hoe een duwtje in de rug op het juiste moment kan leiden tot een wereld van verschil.

Spraakmaker

Mark Michiels, bpost

Mark Michiels, bpost: “We geven liever een CV dan een C4”

bpost stelt in België 27.000 mensen tewerk en is tegelijk ook de grootste werkgever voor kortgeschoolden, mensen zonder diploma secundair onderwijs. “Maar we helpen onze werknemers wel om het te halen. Dat is voor hen een enorme motivator”, zegt Mark Michiels, Chief Human Resources Officer. bpost, in volle transitie van mail naar ‘omnicommerce-bedrijf’, zet ook in op attitudevorming, helpt schoolmoeë jongeren via duaal leren om stappen richting arbeidsmarkt te zetten, en biedt werknemers de kans opleidingen te volgen en zo een bijkomend diploma of rijbewijs te behalen … “We willen als werkgever hiermee een maatschappelijke rol opnemen.”
 

Facts & figures

37%
Sinds september terug een toenemend gebruik van tijdelijke werkloosheid
april (recordmaand)
37%

% van de loontrekkende werknemers in de private sector

Bron: NBB, RVA en VDAB

De 4,8 miljard euro die betaald wordt aan gemiddeld een half miljoen tijdelijk werklozen, kan ook als loonsubsidie worden ingezet.

Sonja Teughels  |  Senior Adviseur Arbeidsmarkt
sonja.teughels@voka.be
+32 472 34 26 60
Sonja Teughels

DEBAT

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we onze arbeidsmarkt future proof tegen 2030?

Een flexibele arbeidsmarkt is volgens het Plan Samen Groeien van Voka een van dé hefbomen om Vlaanderen klaar te stomen voor de toekomst. Maar hoe kunnen we deze effectief future proof maken? Op Voka's ‘5-daagse van de Groei’ boog een panel van experts zich over deze vraag. Herbeleef de ideeënuitwisseling op basis van drie stellingen.

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we Vlaanderen meer inclusief tegen 2030?

In het Plan Samen Groeien zet Voka in op een open en dus ook inclusief Vlaanderen. Maar hoe raken we daar? Op de ‘5-daagse van de groei’ gingen we hierover met een divers panel. Ontdek hier de highlights in drie scherpe stellingen en drie frisse ideeën die uit het debat daarover groeiden.

Aan de
slag

5 tips om je HR-beleid futureproof te maken

Om te weten waar je naartoe wil met je bedrijf is het belangrijk dat je een duidelijke missie en visie hebt. Het is belangrijk dat elkeen van de werknemers weet waar het bedrijf naartoe wil, en wat zijn plaats is in het geheel om dat doel te bereiken. Als je daar nog een gemeenschappelijk gedragen cultuur kan ophangen, met gedeelde waarden, dan zullen je werknemers en het bedrijf vleugels krijgen.

De leidinggevenden binnen je bedrijf nemen een cruciale rol in. Niet alleen kunnen zij als voorbeeld fungeren voor de rest, ze kunnen ook andere mensen maken... of kraken. Leidinggevenden moeten niet enkel uitblinken in expertise, ze moeten ook sterk zijn in 'soft' skills als empathie, communicatie en geloofwaardigheid.

Zijn er geen onnodige drempels in je HR-beleid ingebouwd die de inclusiviteit en/of diversiteit in de weg staan? Dan hebben we het niet enkel over de toegankelijkheid van je bedrijf (wat uiteraard zeer belangrijk is), maar ook uit onnodige diploma-eisen bijvoorbeeld of onnodig hoge andere verwachtingen waardoor talentvolle potentiële werknemers misschien zullen afhaken.

Stilstaan is achteruit gaan. Dat geldt meer dan ooit. Alle sectoren krijgen te maken met een snel veranderende wereld en met digitale transformaties. Het is belangrijk om mee te zijn met nieuwe evoluties en voortdurend bij te leren. Ook op de werkvloer. Het houdt mensen scherp en het laat toe snel in te spelen op verandering.

Laat je niet meeslepen met de waan van de dag. Zie dat je een duidelijk pad voor ogen hebt waar je als organisatie naartoe wil. Als je een nieuwe kaap genomen hebt op weg naar het doel, sta dan even stil om het succes te vieren, samen met de collega's. En denk ook regelmatig expliciet na over hoe je als bedrijf en als team nog beter kan functioneren. Maak er een gezamenlijk en gedragen project van waar iedereen bij betrokken is.

Gratis tool

Talent wanted

Doe de gratis HR-scan

Is jouw HR-beleid aangepast aan de nieuwe economische omgeving, waarin inclusiviteit centraal staat? Toets het kosteloos via een eerste scan, ontwikkeld door de Antwerp Management School.

WIST U DIT AL?

Hans Maertens en Wouter Duyck

Voka investeert in leerstoel voor objectieve studie-oriëntering

In internationale vergelijkingen scoren we steeds minder goed op het vlak van onderwijs. Of het nu PISA is of het meer recentere TIMSS: we behoren al lang niet meer tot de kopgroep in Europa. Daarom investeert Voka in een leerstoel die de opdracht krijgt een instrument te ontwikkelen dat op een wetenschappelijke onderbouwde manier leerlingen helpt de juiste studiekeuze te maken. “Als we ervoor kunnen zorgen dat elk talent in Vlaanderen maximaal tot ontplooiing kan komen, dan kunnen we van Vlaanderen tegen 2030 weer een topregio maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Karen Boers

Schoolverlaters headhunten

Digitaal talent is schaars en waar kan je nog niet-ontdekt talent oppikken? Karen Boers boldy goes where no one has gone before. En vindt er talent in overvloed. Ruim 350 vacatures vulde ze reeds in en haar opleidingsprogramma BeCode heeft wachtlijsten.

Activiteiten

Logo HR en interne communicatie

HR class: Strategisch verlonen

16 Sep 2021

Geel
Meer info

Updates van dit dossier in uw mailbox

Ik ontvang graag updates van Voka omtrent dit dossier

Meer info via https://www.voka.be/privacy