Skip to main content
Map
 • Voka Health Community debat - 'Waarheen na corona’

Voka Health Community debat - 'Waarheen na corona’

 • 15/09/2020

Op maandag 14 september bracht Voka Health Community de fine fleur van de zorg- en gezondheidsadministratie en Vlaams minister Wouter Beke samen voor een debat over de toekomst van de zorg- en gezondheidssector na corona. Het momentum is immers aangebroken om de nodige veranderingen te verankeren in ons zorgsysteem en verder te gaan met structurele hervormingen, zodat veel van wat mogelijk is in crisistijd ook duurzaam kan gemaakt worden. 

Met Jo De Cock (RIZIV), Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), Karine Moykens (Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin) en Dirk Dewolf (Agentschap Zorg & Gezondheid) had moderator Guy Tegenbos het over enkele hete hangijzers. Minister Wouter Beke vulde hierop aan met zijn reflecties, met oog op wat de toekomst ons brengt:

 • de aanpak van de crisis in de komende maanden: wat met lokale lockdowns, het evenwicht tussen welzijn en gezondheid, handhaving van de maatregelen en de evolutie van het virus zelf?
 • de bevoegdheidsverdeling binnen welzijn en zorg: ligt die juist? Zijn er andere niveaus waarop dit beter georganiseerd kan worden en hoe verliep de samenwerking, zowel in positieve als negatieve zin?
 • andere noodzakelijke hervormingen in de welzijns- en zorgsector, zoals digitalisering, ouderenopvang of de netwerkvorming.
 • de betaalbaarheid van alle plannen: efficiëntiewinsten, vergrijzingskosten, de vraag naar betere verloning,…

Op welke werven willen we nu samen vanuit Voka Health Community met alle betrokken stakeholders en het brede werkveld inzetten:

 • Structurele hervormingen doorgang doen vinden in de brede welzijn en zorg of oplossingen tijdens aanpak van corona (o.a. teleconsulataties) blijvend behouden en nieuwe werkwijzen verankeren in het zorgsysteem.
 • Technologie, innovatie en digitalisering is een grote werf, waar nog heel wat hervormingen nodig zijn, om dit tot zijn volle potentieel te benutten binnen de sector van welzijn en zorg.
 • Tijdens de crisis is gebleken dat ook in de sector van welzijn en zorg een grote mate van flexibiliteit en innovatie naar boven kwam drijven. We moeten dus af van de regulitis, procedures en hokjesdenken en volop inzetten om welzijn en zorg te vernieuwen, transformeren en performanter te maken.
 • Er zijn nog enkele “fouten” in ons zorg- en gezondheidssysteem, die dringend aangepakt moeten worden:
  • Kwaliteit en betaling anders organiseren en meten in welzijn en zorg (~ value based healthcare ipv prestatiefinanciering);
  • Het bestuurlijk element dringend aanpakken, waarbij de noodzakelijke stroomlijning tussen cure en care nodig is.

Na het debat bleken de vele puzzelstukken tussen de verschillende niveaus te passen. Maar dan blijft natuurlijk de vraag hoe de politiek dit gaat aanpakken en concreet invullen? Sowieso liggen er vandaag al diverse scenario’s van experten op de tafel. Alleen dient de politiek dringend de doelstellingen en de aanpak op de lange termijn vast te leggen.
 

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel