Skip to main content
Map
 • CSRD: duurzame rapportering voor bedrijven

CSRD: duurzame rapportering voor bedrijven

Wat? 

Het vervangt een oudere richtlijn over niet-financiële rapportering. Bedrijven moeten door deze richtlijn rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving, en omgekeerd over de risico’s die het milieu en sociale thema’s hebben op de betrokken organisatie.

Op 21 april 2021 publiceerde de Commissie haar voorstel voor een richtlijn duurzaamheidsrapportage voor ondernemingen. Het voorstel moet de tekortkomingen van de huidige regels rond niet-financiële rapportage aanpakken. 

De update van de vorige richtlijn heeft als doel om de onnodige kosten van duurzaamheidsverslaglegging voor ondernemingen te verminderen en hen in staat te stellen op efficiënte wijze te voldoen aan de toenemende vraag naar informatie over duurzaamheid.

Hoe? 

Door de richtlijn worden de bedrijven die geïmpacteerd worden door de richtlijn, geacht te rapporteren over volgende zaken: 

 • Rapporteren over de strategie die de risico’s inherent aan duurzaamheidskwesties aanpakken
 • Hoe rekening wordt gehouden met de verschillende stakeholders.
 • Welke kansen komen voort voor de onderneming uit de duurzaamheidskwestie.
 • Vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen door bedrijven en progressie daarin (‘distance to target’)
 • Rol van de raad van bestuur in behalen doelstellingen
 • Feitelijke en potentieel negatieve gevolgen van de ondernemingsactiviteiten.
 •  Rapportering over intellectueel en human capital.

Dit gebeurt op basis van specifieke standaarden die nog in ontwikkeling zijn door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Zij heeft tot taak de Commissie te adviseren over de opname van internationale standaarden voor financiële verslaglegging in het EU-recht.

Daarnaast voorziet het voorstel voor het eerst in een algemene auditverplichtingen voor gerapporteerde duurzaamheidsinformatie voor de hele EU. Dit zal ertoe bijdragen dat de gerapporteerde informatie accuraat en betrouwbaar is. Het moet een eind maken aan de bezorgdheid van beleggers en andere belanghebbenden over de betrouwbaarheid van de duurzaamheidsinformatie die ondernemingen vandaag rapporteren.

Voor wie? 

Twee groepen bedrijven worden gevat:
 
1. Alle EU - beursgenoteerde ondernemingen 
2. Bedrijven die aan minimaal 2 van de 3 criteria voldoen:

 • Vanaf meer dan 250 werknemers
 • Bedrijven met meer dan 40 miljoen euro omzet
 • Bedrijven met meer dan 20 miljoen euro balanstotaal

Bepaalde andere ondernemingen (zogenaamde micro enterprises) worden specifiek uitgezonderd van deze richtlijn. 

Wanneer?

In de algemene oriëntatie worden verschillende termijnen voorgesteld voor wanneer bepaalde ondernemingen moeten starten met duurzaamheidsrapportage volgens de nieuwe regels.

Die verschillende termijnen zijn de volgende:

 • 1 januari 2024 voor ondernemingen die reeds onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging vallen.
 • 1 januari 2025 voor ondernemingen die momenteel niet onder de richtlijn niet-financiële rapportage vallen.
 • 1 januari 2026 voor beursgenoteerde kmo's, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringscaptives. 
   

Ga terug naar het overzicht

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen