Skip to main content
Tanara 2030

Tanara 2030

Met het project 'Tanara 2030 - Een toekomstplan voor een bruisende Denderstreek' wil Voka Oost-Vlaanderen via concrete acties een nieuw elan geven aan de regio.

Tanara verwijst naar de oorspronkelijke Keltische naam voor ‘Dender’ en betekent ‘onstuimig, bruisend water’. Voor de initiatiefnemers een mooie metafoor voor een project dat streeft naar een sterkere profilering en een economische revival van de Denderstreek. De regio – met veel eigenzinnig talent maar opvallend weinig identiteit - dreigt immers weg te deemsteren tussen de grote expansieve stadsgewesten van Brussel, Gent en Antwerpen in. Tanara 2030 wil in de moderne gemondialiseerde samenleving niet terug naar een achterhaald parochialisme maar wil de Denderstreek met een half miljoen inwoners en 10.000 werkgevers een ‘smoel’ geven om met die buitenwereld te communiceren.

Tanara 2030_economisch DNA
Ambities en hefbomen


Zoals de naam aangeeft, richt Tanara 2030 het vizier op de lange termijn met vier grote ambities: de centrale ligging van de Denderstreek in de gouden driehoek valoriseren, het aanwezige kmo-weefsel versterken, meer mensen aan de slag krijgen in eigen streek en de regio Aalst-Dendermonde tot een meer aangename woon- en werkomgeving boetseren.

Tanara 2030_4 grote ambities
 

DOE MEE!

Heeft u belangstelling voor één of meer Tanara-projecten, wenst u mee te denken en mee te werken aan concrete toekomstprojecten van de Denderstreek, neem dan contact op met:

Christel Geltmeyer
Voka-regiodirecteur Dendermonde
christel.geltmeyer@voka.be | 0497 522807

Jan Van Gyseghem
Voka-regiodirecteur Aalst
jan.vangyseghem@voka.be | 0497 522812