Skip to main content

Regiowerking Vlaams-Brabant

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant zet sterk in op de regionale Voka-werking. Hiermee willen we u nog makkelijker in contact brengen met ondernemers uit uw regio. We willen de vinger aan de pols houden, ook bij politici, om uw belangen nog beter te verdedigen.

Via de regiowerkingen houden we de vinger aan de pols te houden bij lokale ondernemers én politici. Elk van deze regiowerkingen wordt ondersteund door drie Voka-medewerkers: een accountmanager voor de ledencontacten, iemand van Belangenbehartiging voor de politieke dossiers en een medewerkers van 'Diensten & Projecten' om ons aanbod van opleidingen en thematische begeleiding beter af te stemmen op de regionale noden.

De Voka-medewerkers fungeren slechts ondersteunend. De regiowerking wordt getrokken door geëngageerde ondernemers uit de streek. De regiovoorzitter neemt het team op sleeptouw en wordt nauw betrokken bij de werking van Voka. Er wordt gestreefd naar een uitgebalanceerd regiobestuur met een ondernemer uit elke gemeente van de regio en met diversiteit en evenwicht in de soorten ondernemingen. Er wordt niet alleen gekeken naar samenwerking tussen ondernemers uit dezelfde regio. Ook initiatieven om met andere regiobesturen samen te werken worden ondersteund en aangemoedigd. De regiowerkingen krijgen daarnaast ook hun stem in de Raad van Bestuur van Voka Vlaams-Brabant.

Meer info? Ontdek hier alle contactpersonen per regiowerking: