Skip to main content
PROGRES

PROGRES

Project Accelerating Growth, Ressources and Enterprise Support (PROGRES) zet de versterking van de kmo’s in Oost- en West-Vlaanderen, Noord Frankrijk en Wallonië centraal. Neem deel aan Culturallia 2018! voor Starters en Groeiers in Bergen/Mons Begin oktober zakken we met zijn allen af naar de voormalige Europese Culturele hoofdstad Bergen voor een uniek, grensoverschrijdend evenement: Culturallia, hét B2B forum voor bedrijven uit de culturele en creatieve sector. Ga mee naar Culturallia 2018 >>

Progres

 

Deze regio wordt enerzijds gekenmerkt door sterke internationaal concurrerende en innovatieve sectoren. En anderzijds door gebieden waar nog onderzoek nodig is naar nieuwe bronnen van groei en van economische diversifiëring.

PROGRES heeft de ambitie om het concurrentievermogen van de verschillende doelgroepen te versterken: pre-starters, startups en middelgrote ondernemingen en spin-outs in de grensoverschrijdende regio. Dit gebeurt via een geïntegreerd aanbod van geavanceerde, kwalitatieve en innovatieve diensten om deze structurele beperkingen aan te pakken. 

Dit gebeurt onder meer door:

  • Verkennende bezoeken naar kenniscentra in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië
  • Gezamenlijke missies naar dynamische start-uphubs zoals Berlijn en Amsterdam
  • Individuele begeleiding van groeibedrijven door een team van experten
  • B2B matching events en netwerkactiviteiten

De rode draad van de verschillende projectactiviteiten is grensoverschrijdende groei, vanuit de achterliggende gedachte dat een dynamische en duurzame economie moet kunnen beschikken over performante en aantrekkelijke ondernemingen om in de samenwerkingszone industriële of commerciële partnerships te ontwikkelen of hen toegang te bieden tot grensoverschrijdende of zelfs internationale markten en/of hun financiering.

Looptijd van het project: van 01/07/2016 tot 30/06/2020. Het totale projectbudget van PROGRES bedraagt € 3.371.322, waarvan € 1.685.661,31 gefinancierd wordt binnen het Interreg V A  programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen kan hiervoor eveneens rekenen op een financiële bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor meer info, contacteer Els Delaere of bel 09 266 14 57.

 

Coaching op maat

Heeft u plannen met de Noord-Franse of Waalse markt? Heeft u andere groei- of internationalisatieplannen of hebben uw plannen nog wat bijschaving nodig? Grijp dan deze kans op individuele coaching! 

Provincie Oost-Vlaanderen

 

 

 

PROGRES partners