Skip to main content

Levenslang leren West-Vlaanderen

Is levenslang leren een onhaalbaar ideaal? Er wordt al decennia gepraat over het belang ervan maar sterke resultaten blijven uit. Het blijft vooralsnog zoeken naar de juiste aanpak want de noodzaak wordt alsmaar groter. De technologische en digitale revolutie zal de arbeidsmarkt de komende jaren sterk doen veranderen.

Bovendien staat de productiviteit onder druk en zullen we langer moeten werken en meer mensen aan het werk moeten zetten om onze welvaart te behouden. In een kenniseconomie zoals de onze is levenslang leren essentieel om deze uitdagingen aan te pakken. Levenslang leren maakt mensen wendbaar, en dat zullen we nodig hebben.

Echter, levenslang leren zit duidelijk niet in het DNA van de Vlaming. Het blijft te veel dode letter, ook bij onze West-Vlaamse ondernemingen. Is het dan een onhaalbaar ideaal? Vanuit Voka West-Vlaanderen geloven wij van niet. Daarom zal er in 2020 elke maand een infosessie georganiseerd worden onder de noemer ‘Opleiden kan je leren’. We zijn er immers van overtuigd dat we samen die ommeslag naar de toekomst kunnen maken! Een toekomst van sterke ondernemingen met werknemers die graag hun volledige leven bijblijven, daar gaan we voor.

  • Slechts 8,7% van de 25- tot 64-jarigen in het Vlaamse Gewest nam in 2018 deel aan een opleiding. Beduidend lager dan het EU-gemiddelde van 11,1% en ver achter toppers als Zweden en Finland, waar bijna één op de drie deelneemt aan opleiding.
  • 82% van de Vlamingen is niet gemotiveerd om deel te nemen aan levenslang leren.
  • Hooggeschoolden (13,8%) nemen veel vaker deel aan een opleiding dan laaggeschoolden (2,8%).
  • Waar in Nederland bijna 15% van de 30-plussers is ingeschreven in het hoger onderwijs zit België in de staart van het peloton met minder dan 10%. In de Scandinavische landen is dat zelfs één op vier.
  • Tegen 2030 zullen er zonder bijkomende maatregelen bijna 600.000 vacatures niet ingevuld raken.