Skip to main content

ESF-project Actief op 2 sporen

Met het ESF-project Actief op 2 sporen biedt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen een oplossing voor de talrijke openstaande vacatures bij onze ondernemingen. Hiertoe willen we bepaalde inactieve doelgroepen naar de arbeidsmarkt leiden. 

Met het project ‘Actief op 2 sporen’ vullen we vacatures bij de West-Vlaamse ondernemingen op een creatieve manier in. 
Dit project zet in op 2 sporen die elkaar versterken: 

  • Spoor 1: Jobcarving bij ondernemingen - Met jobcarving worden functies opgesplitst in gespecialiseerde taken en relatief eenvoudige taken. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot een nieuwe functie. Hierdoor worden de aanwezige werknemers efficiënter ingezet, takenpakketten beter afgestemd op hun competenties en vaardigheden en knelpuntvacatures intern opgevuld. 
  • Spoor 2: Andere instroomkanalen aanboren - Anders actieve bevolking via opleidings- en tewerkstellingstrajecten inschakelen om vacatures in West-Vlaanderen in te vullen.  

Hoe gaat het in z'n werk?

Als onderneming verwachten we het engagement om de interne bedrijfsorganisatie te herbekijken om te zien of jobcarving door middel van taakverschuiving mogelijk is. U krijgt gratis coaching om:

  • Functiecreatie-of verschuiving in goede banen te leiden. Zo vult u bepaalde knelpunten intern in, in plaats van extern te rekruteren. 
  • Nieuwe, specifieke vacatures op te maken die de overgebleven taken bundelen. Voor deze vacatures wordt een kandidaat gezocht binnen de inactieve populatie. Op maat van uw bedrijf wordt de geschikte werkkracht gezocht door diverse toeleiders in te schakelen. Eventuele aanwezige drempels worden weggewerkt en competenties worden versterkt. 

We vertrekken vanuit de noden van uw bedrijf en gaan met een werkgeversbril op zoek. Ondernemingen die kansen willen geven aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen ondersteuning en begeleiding. 

Heeft u als onderneming interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Davy Maes: 056 24 16 50 of davy.maes@voka.be

Het project Actief op 2 sporen wordt gesteund vanuit het Europees Sociaal Fonds, met financiële steun vanuit de Europese Unie.  

Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp van onze partners: 

Apzi-Voka - Stad Roeselare - Stad Brugge - Mentor - POM West-Vlaanderen - VDAB West-Vlaanderen

call 455