Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • KamerAmbassadeurs

KamerAmbassadeurs

KamerAmbassadeurs

Onze KamerAmbassadeurs houden lokaal de vinger aan de pols en verbeteren de interactie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers  

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland stelde 46 KamerAmbassadeurs aan om de interactie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers te verbeteren. De taak van de KamerAmbassadeurs is tweeledig. Enerzijds zijn ze lokale antennes en signaleren ze eventuele knelpunten aan Voka om zo in overleg met het gemeentebestuur een oplossing te bieden. Anderzijds vormen ze een klankbord voor het gemeentebestuur om beleidsbeslissingen af te toetsen.

Voka - Kamer van Koophandel heeft in elk van de 30 Antwerpse en 7 Wase gemeenten en de 9 Antwerpse dictricten een ondernemer die de taak van KamerAmbassadeur vervult. Met dit initiatief versterkt de Kamer haar lokale aanwezigheid en kan ze nauw contact houden met de vele bedrijven in de regio. Via deze KamerAmbassadeurs wordt gestreefd naar een goede samenwerking met de lokale stads-, gemeente- en districtsbesturen in de Antwerps-Wase regio.

Klankbord
KamerAmbassadeurs zijn charismatische en dynamische bedrijfsleiders die in hun stad, gemeente of district een voorbeeld zijn van goed ondernemerschap. Ze houden in hun gemeente op economisch vlak de vinger aan de pols en vormen een aanspreekpunt voor andere ondernemers. Ze fungeren als klankbord voor burgemeesters en schepenen bij het nemen van beslissingen inzake lokale economie.

Bruggen bouwen
Voka - Kamer van Koophandel gaat met de burgemeesters, de schepenen van economie en de KamerAmbassadeurs gesprekken aan over het lokale ondernemersklimaat. Zo bouwt Voka - Kamer van Koophandel bruggen tussen de politici en de bedrijfswereld om de welvaart en het welzijn in de regio Antwerpen-Waasland nog te verhogen en een bedrijfsvriendelijker klimaat te creƫren.

Wie is uw lokale belangenbehartiger? Ontdek de KamerAmbassadeur die u kan aanspreken in uw gemeente/stad of district.

Meer informatie via: Christophe Bellens, stafmedewerker belangenbehartiging - christophe.bellens@voka.be - +32 3 206 58 62