Skip to main content

Brexit

U doet zaken met het Verenigd Koninkrijk? Dan bent u allicht ook in de ban van de Brexit... In deze rubriek informeren we u over alle evoluties in het Brexit dossier en over de opleidingen en info-sessies die we hierover organiseren.

Een economisch onvriendelijke brexit kan enorme economische schade berokkenen aan de Vlaamse economie. Voka komt daarom op voor de belangen van de Vlaamse ondernemingen die blootgesteld zijn aan de brexit op Vlaams, federaal en Europees niveau. Voka pleit al sinds het negatieve referendum van 23 juni voor een handelsvriendelijke brexit waarbij de handel tussen de EU en het VK zoveel mogelijk gevrijwaard dient te worden. Lees alle details hierover in het lobbydossier "Handelsgerichte Brexit".