Skip to main content
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Vooruit met de Noord-Zuid!
Belangenbehartiging

Vooruit met de Noord-Zuid!

Limburg heeft nood aan een performante Noord-Zuidverbinding, in functie van zowel de economische verkeersdoorstroming als van de leefbaarheid van de kernen die door de huidige verbinding doorsneden worden. Voka – KvK Limburg ijvert reeds jarenlang voor deze broodnodige ontsluiting.

ontwrichte zone
Belangenbehartiging

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: ontwrichte zone Kempen

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van twee jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende te

Welzijn en zorg
Belangenbehartiging

Welzijn en Zorg

Welzijn en zorg houdt onze samenleving in 2022 en in de toekomst mee overeind. We wisten al eerder dat deze motor van geluk, tewerkstelling, sociale mobiliteit en innovatieve vooruitgang cruciaal is.

ING
SD  Worx