Skip to main content
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Kilometerheffing vrachtwagens
Belangenbehartiging

Kilometerheffing vrachtwagens

Op 1 april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd door de drie gewesten, waardoor ook buitenlandse vrachtwagens echt mee betalen voor het gebruik van onze wegen.

Lasten en Kosten
Belangenbehartiging

Lasten en Kosten

Onze overheid staat voor grote budgettaire uitdagingen. Maar een eventuele toename van de globale lastendruk is niet aanvaardbaar, want onze lastendruk is vandaag nog altijd veel te hoog. ook fiscale administratieve lastenverlichtingen zijn broodnodig voor onze ondernemingen.

arbeidsmarkt voka
Belangenbehartiging

Lonen & arbeidsmarkt

Ondernemingen kunnen niet zonder medewerkers. Het komt erop aan het juiste talent te vinden en duurzaam aan je onderneming te verbinden. Dat loopt niet van een leien dakje, ondernemingen hebben het erg moeilijk met het vinden van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt in Vlaanderen kan beter werken.

milieu energie klimaat
Belangenbehartiging

Milieu, energie en klimaat

De Vlaamse bedrijven bewijzen dat economische groei en een daling van emissies wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Voka zet deze topics hoog op de agenda, en ijvert voor een competitief en duurzaam model.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

Mobiliteit Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Mobiliteit Vlaams-Brabant

Wil je op de hoogte blijven van alle wegenwerken in Vlaams-Brabant, actueel mobiliteitsnieuws uit de regio volgen en mee zijn met de laatste trends in de wereld van mobiliteit?

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit en logistiek

Vlotte en slimme mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een florerende economie. Zowel voor personen- als goederenverkeer. Voka stelt alles in het werk om ondernemingen bereikbaar te maken, verkeersinfarcten aan te pakken en om toekomstgericht het multimodaal vraagstuk vorm te geven.

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Omgeving
Belangenbehartiging

Omgeving en (leef)milieu

We staan in Vlaanderen voor heel wat milieu- en klimaatuitdagingen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal ook een invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Onderwijs
Belangenbehartiging

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor welzijn en welvaart. Het is de beste investering in de enige echte Vlaamse grondstof: kennis en talentontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs daalt en dat is alarmerend. Bijsturingen zijn absoluut noodzakelijk.

Ontwrichte zone
Belangenbehartiging

Ontwrichte zones en regionale steunkaart

Om de economische krater na de sluiting van Ford Genk op te vangen, pleitte werkgeversorganisatie Voka - KvK Limburg voor de invoering van een nieuw soort reconversievennootschappen. Hoewel die na de sluiting van de steenkoolmijnen (1987-1992) hun nut hadden bewezen, kregen ze geen fiat van Europa.

Plan Samen Groeien
Belangenbehartiging

Plan Samen Groeien

Hoe stomen we Vlaanderen klaar voor de komende decennia en groeien we naar welvaart en welzijn voor iedereen?

Politiek Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Politiek Vlaams-Brabant

Het bedrijfsleven en de politiek zijn twee werelden die nauw met elkaar verbonden zijn. Als de stem van de ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers maken we jullie belangen kenbaar en verdedigen we ze van het lokale tot op het hoogste niveau. Onze leden zijn onze motor. Samen timmeren we aan een optimaal kader om vrij en succesvol te kunnen ondernemen in Vlaanderen.

Lange Zware Vrachtwagen
Belangenbehartiging

Proef 'Lange Zware Vrachtwagens'

Voka is verheugd dat het rijden met Lange Zware Vrachtwagens (LZV's) in Vlaanderen is uitgebreid. In juli 2018 konden de eerste bijkomende trajecten aan het basisnetwerk aangevraagd worden om met eco-combi’s te rijden in Vlaanderen.

ruimte omgeving
Belangenbehartiging

Ruimte en omgeving

Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. Voldoende goed gelegen grond voor industriële ontwikkelingen is dus cruciaal.

Ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant

Ruimtelijke ordening vormt een complexe en uitgebreide materie die van groot belang is voor ondernemers en hun ondernemingen. Elk bedrijf komt vroeg of laat wel in aanraking met facetten ervan. Bouwen, uitbreiden, verhuizen, of zelfs een wijziging van activiteiten: bij elk van deze gebeurtenissen komt ruimtelijke ordening aan bod, en krijg je te maken met verschillende stakeholders, zoals architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, makelaars, diensten en schepenen ruimtelijke ordening, landmeters, nutsmaatschappijen etc.

Staatshervorming
Belangenbehartiging

Staatshervorming

Een efficiënte en slagvaardige overheid is essentieel om de fundamenten van de Vlaamse economie gezond te houden en ons te wapenen voor de toekomst.

start up scale up
Belangenbehartiging

Start- en scale-ups

Start- en scale ups verdienen alle steun zodat ze zich kunnen focussen op wat telt: ondernemen. Wij pleiten mee voor een kader dat innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Taxshift
Belangenbehartiging

Taxshift en de private sector

Het doel van de regering met de taxshift is het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen. De taxshift bestaat uit twee gedeeltes: een RSZ-luik en een fiscaal gedeelte.

Onroerende voorheffing
Belangenbehartiging

Uitdoving voorheffing materieel en outillage

De Vlaamse regering besliste in 2016 om een fiscale stimulans voor ondernemingen, die investeren in nieuw materieel en outillage, te verlengen voor drie jaar. Voka ondersteunt deze beslissing.

Voka - KvK Mechelen-Kempen verdedigt uw belangen op lokaal vlak
Belangenbehartiging

Uw belangen verdedigen op op lokaal vlak

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen houdt de vinger aan de pols van het gevoerde economische beleid van de openbare besturen in het arrondissement Mechelen en het arrondissement Turnhout.

ING
SD  Worx