Skip to main content
Map
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Lasten en Kosten
Belangenbehartiging

Lasten & Kosten

Onze overheid staat voor grote budgettaire uitdagingen. Maar een eventuele toename van de globale lastendruk is niet aanvaardbaar, want onze lastendruk is vandaag nog altijd veel te hoog. ook fiscale administratieve lastenverlichtingen zijn broodnodig voor onze ondernemingen.

arbeidsmarkt voka
Belangenbehartiging

Lonen & arbeidsmarkt

Ondernemingen kunnen niet zonder medewerkers. Het komt erop aan het juiste talent te vinden en duurzaam aan je onderneming te verbinden. Dat loopt niet van een leien dakje, ondernemingen hebben het erg moeilijk met het vinden van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt in Vlaanderen kan beter werken.

Belangenbehartiging

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staan er om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen op de kalender. Die mogen telkens als een scharniermoment worden opgevat, dat kansen schept om uitdagingen aan te pakken die garant staan voor groei en vooruitgang.

Milieu, energie en klimaat
Belangenbehartiging

Milieu, energie en klimaat

De Vlaamse bedrijven bewijzen dat economische groei en een daling van emissies wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Voka zet deze topics hoog op de agenda, en ijvert voor een competitief en duurzaam model.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

Mobiliteit Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Mobiliteit Vlaams-Brabant

Wil je op de hoogte blijven van alle wegenwerken in Vlaams-Brabant, actueel mobiliteitsnieuws uit de regio volgen en mee zijn met de laatste trends in de wereld van mobiliteit?

Mobiliteit en logistiek
Belangenbehartiging

Mobiliteit en logistiek

Vlotte en slimme mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een florerende economie. Zowel voor personen- als goederenverkeer. Voka stelt alles in het werk om ondernemingen bereikbaar te maken, verkeersinfarcten aan te pakken en om toekomstgericht het multimodaal vraagstuk vorm te geven.

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Omgeving
Belangenbehartiging

Omgeving en (leef)milieu

We staan in Vlaanderen voor heel wat milieu- en klimaatuitdagingen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal ook een invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Onderwijs
Belangenbehartiging

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor welzijn en welvaart. Het is de beste investering in de enige echte Vlaamse grondstof: kennis en talentontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs daalt en dat is alarmerend. Bijsturingen zijn absoluut noodzakelijk.

Ontwrichte zone
Belangenbehartiging

Ontwrichte zones en regionale steunkaart

Om de economische krater na de sluiting van Ford Genk op te vangen, pleitte werkgeversorganisatie Voka - KvK Limburg voor de invoering van een nieuw soort reconversievennootschappen. Hoewel die na de sluiting van de steenkoolmijnen (1987-1992) hun nut hadden bewezen, kregen ze geen fiat van Europa.

Plan Samen Groeien
Belangenbehartiging

Plan Samen Groeien

Hoe stomen we Vlaanderen klaar voor de komende decennia en groeien we naar welvaart en welzijn voor iedereen?

Politiek Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Politiek Vlaams-Brabant

Het bedrijfsleven en de politiek zijn twee werelden die nauw met elkaar verbonden zijn. Als de stem van de ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers maken we jullie belangen kenbaar en verdedigen we ze van het lokale tot op het hoogste niveau. Onze leden zijn onze motor. Samen timmeren we aan een optimaal kader om vrij en succesvol te kunnen ondernemen in Vlaanderen.

Ruimte en omgeving
Belangenbehartiging

Ruimte en omgeving

Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. Voldoende goed gelegen grond voor industriële ontwikkelingen is dus cruciaal.

Ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant

Ruimtelijke ordening vormt een complexe en uitgebreide materie die van groot belang is voor ondernemers en hun ondernemingen. Elk bedrijf komt vroeg of laat wel in aanraking met facetten ervan. Bouwen, uitbreiden, verhuizen, of zelfs een wijziging van activiteiten: bij elk van deze gebeurtenissen komt ruimtelijke ordening aan bod, en krijg je te maken met verschillende stakeholders, zoals architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, makelaars, diensten en schepenen ruimtelijke ordening, landmeters, nutsmaatschappijen etc.

Staatshervorming
Belangenbehartiging

Staatshervorming

Een efficiënte en slagvaardige overheid is essentieel om de fundamenten van de Vlaamse economie gezond te houden en ons te wapenen voor de toekomst.

Start-up
Belangenbehartiging

Start- en scale-ups

Wegwijs geraken in het starterslandschap is niet altijd evident. Het is vaak inefficiënt en niet eenduidig. Als Voka – KvK Limburg willen we daarom startende bedrijven meer ondersteunen.

Start- en scale-ups
Belangenbehartiging

Start- en scale-ups

Start- en scale ups verdienen alle steun zodat ze zich kunnen focussen op wat telt: ondernemen. Wij pleiten mee voor een kader dat innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Vooruit met de Noord-Zuid!
Belangenbehartiging

Vooruit met de Noord-Zuid!

Limburg heeft nood aan een performante Noord-Zuidverbinding, in functie van zowel de economische verkeersdoorstroming als van de leefbaarheid van de kernen die door de huidige verbinding doorsneden worden. Voka – KvK Limburg ijvert reeds jarenlang voor deze broodnodige ontsluiting.

Welzijn en zorg
Belangenbehartiging

Welzijn en Zorg

Welzijn en zorg houdt onze samenleving in 2022 en in de toekomst mee overeind. We wisten al eerder dat deze motor van geluk, tewerkstelling, sociale mobiliteit en innovatieve vooruitgang cruciaal is.

ING
SD  Worx