Skip to main content

Zuidmozaïek Gent

De Gentse Zuidmozaïek is de florerende zuidelijke rand van Gent, waar technologie, onderwijs, bedrijven en wonen sterk met elkaar verweven zijn. Om van mobiliteit een echte troef van deze regio te maken, zijn een aantal ingrijpende wijzigingen noodzakelijk. Voka maakt een onderscheid tussen de regio rond het Technologiepark in Zwijnaarde, The Loop, het eilandje Zwijnaarde en Merelbeke. Deze clusters zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben elk hun specifieke context.


Bovenstaande interactieve kaart toont de verschillende clusters van de Gentse Zuidmozaïek.

Technologiepark Zwijnaarde

Achtergrond

Het technologiepark in Zwijnaarde is een van de toonaangevende industriële en wetenschappelijke clusters in Europa, met bedrijven en onderzoekscentra in de domeinen van life sciences, materialen en ICT. Om van mobiliteit een troef voor deze site te maken, moeten oplossingen gevonden worden voor een vlot en veilig verkeer.

Zowel Universiteit Gent, FlandersBio, Voka als de stad Gent vragen met aandrang om snel een oplossing uit te werken voor het verkeersinfarct met maatregelen op korte en middellange termijn.

Recente ontwikkelingen

In het najaar van 2015 gingen werken van start om de ontsluiting van het Technologiepark naar de ovonde (N60) in Zwijnaarde te verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer creëerde extra opstelcapaciteit in het Technologiepark en plaatste lichten op het kruispunt van de uitrit met de ovonde. Zo kan verkeer dat het Technologiepark verlaat vlotter invoegen. 
De lichten zijn enkel in dienst tijdens de avondspits. Ze worden afgestemd op de lichten aan de fiets- en voetgangersoversteek iets verderop. 

Ondertussen is gebleken dat de extra opstelcapaciteit en de verkeerslichten zorgen voor een vlottere ontsluiting van het Technologiepark tijdens de avondspits.

Naast deze aanpassing moeten er de komende jaren verbeteringen worden aangebracht aan de toegang van de N60 tot de R4 en moeten de mobiliteitsmogelijkheden in het zuiden van Gent blijven mee evolueren met de economische dynamiek.

In 2019 vonden Voka, de Universiteit Gent en vzw Ardoyen elkaar om problematieken te koppelen aan opportuniteiten. Er werd een breed dossier uitgewerkt, dat werd voorgesteld op het kabinet Peeters:

  • Veilige fietsverbindingen vanuit de belangrijkste invalswegen
  • Een fietsersbrug over de R4, waardoor interferenties met gemotoriseerd verkeer uitgesloten worden
  • De aansluiting van het Technologiepark op het netwerk van openbaar vervoer
  • Een vlotte doorstroming op de N60, waarbij de ovonde opnieuw wordt ingericht

Het Agentschap Wegen en Verkeer oordeelt in 2020 dat een studie van de verschillende verkeerssituaties broodnodig is. De studie zal bestaan uit 3 delen die elk een bepaald verkeersaspect zullen onderzoeken:

  1. Het eerste deel onderzoekt een betere en veiligere fietsverbinding tussen De Sterre en het Technologiepark. Een belangrijk onderdeel van deze studie zal een veilige oversteek over de R4 (binnen- en buitenring) en de E40 naar het Technologiepark zijn.
  2. De tweede, een zogenaamde corridorstudie, zal ingaan op het openbaar vervoer op de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan. Er zal onderzocht worden hoe de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan aangepast kunnen worden om zo de bussen vlotter te laten rijden.
  3. Het derde onderdeel van de studie zal inzoomen op de ovonde aan het Technologiepark zelf. Hoe kunnen we deze knoop aanpakken om het gemotoriseerd verkeer en de bussen van De Lijn op de N60 en naar Zwijnaarde vlotter te laten rijden in combinatie met een veilige fiets- en voetgangersoversteek?

Timing

De drie deelstudies zijn in één opdracht gegoten voor een goede samenhang tussen de 3 projecten. Focus gaat eerst naar fiets en openbaar vervoer. Het is de bedoeling om dit jaar de studies aan te vatten. Voor de studie van de ovonde aan het Technologiepark zal er afgestemd worden met het RUP dat in opmaak is voor Technologiepark. 
Er zijn nog heel wat stappen te doorlopen (ontwerpstudie, onteigeningen en vergunningen) maar het is de ambitie om de eerste spade voor de nieuwe fietsverbinding in de grond kan gaan eind 2023.
De heraanleg van de N60 aan de toegang van het Technologiepark volgt daarna. Voor het openbaar vervoer is de timing van uitvoering afhankelijk van de oplossingen die uit de studie komen.
 

Voorstel Voka

Voka is blij met de vorderingen in dit dossier en volgt het op de voet. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de Gentse Zuidmozaïek, die niet mag worden uitgesteld.

Ablynx, een van de bedrijven op het Technologiepark, behoort tot de wereldtop in biotech.

Foto technologiepark ablynx

The Loop Gent

Achtergrond

...

Recente ontwikkelingen

...

Voorstel Voka

...

Het uitzicht op the Loop binnen enkele jaren.

Het uitzicht op the Loop binnen enkele jaren.

Eilandje Zwijnaarde

Achtergrond

...

Recente ontwikkelingen

...

Voorstel Voka

...

Simulatiebeeld van het volledig gerealiseerde bedrijvenpark op Eiland Zwijnaarde, ontwerp (c) INBO, 2015:

Foto eilandje Zwijnaarde

Merelbeke

Achtergrond

...

Recente ontwikkelingen

...

Voorstel Voka

...