Skip to main content
Map

Zuidmozaïek Gent

De Gentse Zuidmozaïek is de florerende zuidelijke rand van Gent, waar technologie, onderwijs, bedrijven en wonen sterk met elkaar verweven zijn. Om van mobiliteit een echte troef van deze regio te maken, zijn een aantal ingrijpende wijzigingen noodzakelijk. Voka maakt een onderscheid tussen de regio rond het Technologiepark in Zwijnaarde, The Loop, het eilandje Zwijnaarde en Merelbeke. Deze clusters zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben elk hun specifieke context.


Bovenstaande interactieve kaart toont de verschillende clusters van de Gentse Zuidmozaïek.

The Loop omvat de uitgebreide site rond Flanders Expo, doormidden gesneden door de A. Pégoudlaan. Het gebied zal evolueren naar een levendige wijk. Naast grote kantoren, winkels en evenementen is er ook plaats voor onder meer wonen, groen, verschillende types handel en recreatie. Dat staat in de nieuwe toekomstvisie die de Stad Gent samen met de projectpartners vooropstelt.

Voka is nauw betrokken bij de opmaak van deze plannen en werkt mee aan een ambitieuzere invulling voor de site. Mobiliteit en ruimte om te ondernemen zijn daar onze belangrijkste streefpunten.

Het Technologiepark in Zwijnaarde is een van de toonaangevende industriële en wetenschappelijke clusters in Europa, met bedrijven en onderzoekscentra in de domeinen van life sciences, materialen en ICT. Om van mobiliteit een troef voor deze site te maken, moeten oplossingen gevonden worden voor een vlot en veilig verkeer.

Zowel Universiteit Gent, FlandersBio, Voka als de stad Gent vragen met aandrang om snel een oplossing uit te werken voor het verkeersinfarct met maatregelen op korte en middellange termijn.

  1. Een fietsbrug over de R4 moet het fietsverkeer tussen Gent en de site vlotter en veiliger maken
  2. De noodzakelijke hervorming en herinrichting van de ovonde op de N60, waarbij gelijkgrondse kruisingen weggehaald worden
  3. Een aantakking op de fietssnelweg Kortrijk-Gent
  4. De bestaande doorsteek-wegeltjes voor fietsers en voetgangers verharden, verlichten en voorzien van signalisatie
  5. De bestaande bediening via openbaar vervoer onder de loep nemen en alternatieven onderzoeken
     
ablynx

Zwijnaarde II en III zijn belangrijke deelregio's in deze cluster die een aantal sterke bedrijven huisvesten. Parkeerdruk en fietsveiligheid creëren hier kopzorgen. Voka gaat mee op zoek naar oplossingen in samenspraak met de bevoegde overheden.

 

zwijnaarde 2

Op een ondertussen gesaneerde, historisch vervuilde stortplaats ten zuiden van de stad realiseert sogent in samenwerking met verschillende publieke en private partners het bedrijvenpark ‘Eiland Zwijnaarde’.

Er komt ruimte voor bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, transport, logistiek en watergebonden distributie. De totale uitgeefbare oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 35 hectare. Het terrein wordt op een duurzame en kwalitatieve manier ingericht en wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Regering. 

Het Eilandje is moeilijk bereikbaar voor zwakke weggebruikers, en is niet ontsloten via openbaar vervoer.

 

eilandje