Skip to main content

Arbeidsmarkt en onderwijs

Een goed draaiende arbeidsmarkt heeft vele facetten, waarvan excellent onderwijs, een hoge werkzaamheidsgraad bij de actieve bevolking,  levenslang leren, en een flexibele arbeidsorganisatie de belangrijkste zijn. Voka brengt op constante basis de arbeidsmarkt in kaart, detecteert de knelpunten en doet daarover beleidsaanbevelingen.

Voka neemt sterk positie in als het gaat over de organisatie van arbeid en het matchen van de arbeidsmarkt met de nood aan talent. Zonder sterke werknemers geen sterke ondernemingen. Dat gebeurt op elk beleidsniveau. De Oost-Vlaamse dossiers vind je hier aan de linkerzijde. De Vlaamse standpunten kan je hier raadplegen.

Voka Oost-Vlaanderen neemt ook zelf het heft in handen voor een beter werkende arbeidsmarkt. Ontdek in de community arbeidsmarkt wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Meer mensen aan de slag

Steden en gemeenten hebben een cruciale rol in het arbeidsmarktbeleid. Voka spoort hen aan om die rol actief op te nemen en om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren aan de slag te gaan. Ook de VDAB moet hier haar verantwoordelijkheid in opnemen en groeien in haar rol als arbeidsmarktregisseur.

Naast het activeren van de bevolking hebben lokale overheden de taak om:

  • Vacatures bekend maken 
  • Mensen op te leiden voor de jobs waarvoor openstaande vacatures zijn 
  • Werknemers mobiliteitsopties te bieden om het woon-werkverkeer te faciliteren
  • De arbeidsmobiliteit tussen regio’s mogelijk te maken, ook tussen Nederland en België

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat