Skip to main content

Nieuw model kinderbijslag

Kinderbijslag kende voorheen ruim 700 categorie├źn, met criteria van rang en leeftijd los van de werkelijke opvoedingskost. Daardoor gingen teveel middelen naar grote gezinnen, te weinig naar kleine gezinnen, eenoudergezinnen en jonge kinderen.

De zesde staatshervorming bracht de mogelijkheid voor een grondige hervorming en vereenvoudiging. Voka lobbyde voor een eenvoudiger model, dat beter spoort met de algemene en sociale noden van kinderen. Daarnaast bekwam Voka ook een stimulans om meer gebruik te maken van kinderopvang en onderwijs, zodat ouders meer mogelijkheden hebben om te werken.

 

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid