Skip to main content

Corona en gezondheidszorg

Welzijn en zorg houdt onze samenleving in 2020 en in de toekomst mee overeind. We wisten al eerder dat deze motor van geluk, tewerkstelling, sociale mobiliteit en innovatieve vooruitgang cruciaal is. Maar in een corona- en postcorona-wereld neemt dit belang van gezondheid en welbevinden voor gezonde groei exponentieel toe.

Zorgverleners vertonen tijdens de coronacrisis een ongezien ondernemerschap, ondanks het versnipperde, logge en volumegedreven systeem waarin ze werken. De zorg heeft zichzelf overstegen door middel van hoogdringende flexibiliteit, creativiteit, samenwerking en daadkracht. Dit moeten we bestendigen doorheen de ganse welzijn en zorg, tijdens en na corona.

Want het kan anders en beter, ook bij niet COVID-zorg. Via daadkracht, en de nodige structurele hervormingen, kunnen we het gezond en wel functioneren van jong tot oud krachtiger ondersteunen in ons dagelijks leven, studies, werk… , tot op het niveau van de internationale top, zoals Scandinavië. Met preventie en tijdig handelen, en een focus op meerwaarde i.p.v. volume

Dit vereist een fundamentele heroriëntatie. Immers, we kennen een overdaad aan plaatsen en volume bij acute zorg, apotheken, enz. De vormen en omvang van verspilling zijn gekend. Daar tegenover staan behoeften in preventie, gezin- en welzijnszorg, en onderlinge samenwerking. Het potentieel van zulke transformatie is groot in Vlaanderen, en gezien de achterstand, nog veel groter in Brussel en Wallonië.

De transitie lukt enkel als we met durf het vergoedingsmodel van zorg heroriënteren. Want de manier van betalen beïnvloedt sterk de wijze van handelen. Betaling per prestatie mag niet langer dominant zijn.

Laat spoedig brede proeftuinen toe, met een gedeeld intern beheer van de middelen, los van de bestaande financieringskaders. Laat welzijn- en zorgorganisaties, verstrekkers en netwerken zich engageren op kwaliteit en efficiëntie in op maat contracten, gekoppeld aan een afgelijnd budget. Op die manier kunnen ze zich focussen op de zaken die echte meerwaarde bieden voor de burger. Welzijn en zorg worden zo één geheel, met een goed, globaal beheer van de behoeften en kwaliteit. Integreer naast de lokale en nabije zorg ook de supraregionale (hooggespecialiseerde) zorg.

Tegelijk moet men de ruimte krijgen om digitale tools te benutten zoals telezorg, mobile health, online therapie, decision support… Dit zal de verschuiving naar de thuisomgeving accelereren.

Dit alles kan maar als er duidelijkheid komt over wie vanuit de overheid de trekker is, dus van de huidige bevoegdheidsversnippering naar één coherent verhaal op Vlaams niveau.

Deze hervormingen zijn niet enkel ‘coronaproof’, ze zijn acuut prangend geworden: preventie, digitalisering, het juist benutten van elke euro en het elimineren van bevoegdheidsdiscussies zijn dé kernprincipes voor de komende jaren.

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid