Skip to main content
Map
  • Vooruit met de Noord-Zuid!

Vooruit met de Noord-Zuid!

Limburg heeft nood aan een performante Noord-Zuidverbinding, in functie van zowel de economische verkeersdoorstroming als van de leefbaarheid van de kernen die door de huidige verbinding doorsneden worden. Voka – KvK Limburg ijvert reeds jarenlang voor deze broodnodige ontsluiting. 

Voka-KvK Limburg en de andere Limburgse sociale partners zijn verenigd in SERR Limburg, dat onder meer adviesverlening geeft rond sociaal-economische dossiers in Limburg. Het dossier rond de Noord-Zuidverbinding is daar één van. De raad vraagt onmiddellijke aandacht voor een efficiënte start van de uitvoering, met bijzondere aandacht voor volgende punten:

  • Het realiseren van de voorziene (tijdelijke) maatregelen binnen het SALK om een veilige en vlotte doorstroming over het hele traject te garanderen, in het bijzonder van de langs het traject gelegen ondernemingen en industrie.
     
  • Het in orde brengen van de financiering voor de onteigeningen van de lokale bedrijven langs het traject die dienen te herlokaliseren, zodat zij eindelijk aan een rechtszekere toekomst van hun zaak kunnen werken.
     
  • Het uitwerken van een natuurverbinding in nauw overleg met de landbouwsector, zodat de negatieve impact op de landbouwsector tot realistische proporties herleid wordt.

 

1 miljard euro

Cijferwerk van Voka – KvK Limburg (in samenwerking met UHasselt en UGent – onderzoek uit 2015) leert dat het uitblijven van de Noord-Zuidverbinding Limburg sinds de eeuwwisseling al meer dan 1 miljard euro kostte. Elk jaar uitstel is nog eens 80 miljoen euro erbij. Het niet-realiseren van die Noord-Zuid kost bovendien heel veel werkgelegenheid. Hiermee konden we (als we ervan uitgaan dat een gemiddeld jaarloon rond de 50 000 euro bedraagt) een jaar lang 20 000 Limburgers werk bezorgen.

Noordzuid jaarlijkse kosten

Actuele situatie

De actuele situatie kan geraadpleegd worden op noordzuidlimburg.be