Skip to main content
  • Talent
  • Werkbaar werk: meer sensibilisering en steun

Werkbaar werk: meer sensibilisering en steun

Binnen de SERV, het sociaal overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, wordt elke drie jaar een meting van de werkbaarheid gemaakt bij een breed panel van Vlamingen. Bij de laatste meting wezen de resultaten op een achteruitgang op vlak van werkdruk en -stress. Daarom werd door de sociale partners, waaronder Voka, een actieplan opgesteld. Hierbij wil men inzetten op sensibilisering, verdere uitdieping, studie alsook ondersteuning van ondernemingen die problemen op vlak van kwaliteit van arbeid willen aanvatten.

 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt