Skip to main content
  • Talent
  • Levenslang leren resultaat versterken

Levenslang leren resultaat versterken

Er wordt al decennia gepraat over het belang van levenslang leren maar sterke resultaten blijven uit. Het blijft vooralsnog zoeken naar de juiste aanpak want de noodzaak wordt alsmaar groter. 

De technologische en digitale revolutie zal de arbeidsmarkt de komende jaren sterk doen veranderen. Bovendien staat de productiviteit onder druk en zullen we langer moeten werken en meer mensen aan het werk moeten zetten om onze welvaart te behouden. In een kenniseconomie zoals de Vlaamse is levenslang leren essentieel om deze uitdagingen aan te pakken. Levenslang leren maakt mensen wendbaar, en dat zullen we nodig hebben.

Vanuit Voka werken we nauw samen met het beleid en doen we verschillende voorstellen om levenslang leren te versterken.

Contactpersonen

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt