Skip to main content
  • Talent
  • Internationaal aantrekken van talent

Internationaal aantrekken van talent

De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen bevoegd voor arbeidskaarten. Concreet betekent dat het toelaten van derdelanders (niet-EU) tot arbeid. Tegelijk dient Vlaanderen uitvoering te geven aan de Europese richtlijn Single Permit die de lidstaten één loket, één procedure en één vergunning oplegt voor derdelanders die hier willen werken.

Een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid is cruciaal voor een kleine, open economie als Vlaanderen. Los van Europese verplichtingen wil Vlaanderen zelf een beleid ontwikkelen in het proactief aantrekken en houden van internationaal talent. Voka werkt hier proactief aan mee en benadrukt het belang van soepele, duidelijke én vooral snelle procedures voor de ondernemingen en de buitenlandse werknemers in kwestie. Voorstellen werden geformuleerd in de Voka Paper ‘Migratie en Integratie, remedie tegen de krapte’. 

Sinds 1 januari 2019 de gecombineerde vergunning 'single permit' van toepassing. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. Deze verblijfskaart moet aangevraagd worden voor een tewerkstelling van langer dan 90 dagen. Indien het om een tewerkstelling gaat van 90 dagen of minder, blijft de bestaande procedure van arbeidskaarten van toepassing. Tegelijkertijd wordt ook de arbeidskaart C afgeschaft, aangezien de vermelding van de toelating tot arbeid voor derdelanders die om andere redenen dan werk in het land verblijven, vanaf dan automatisch op hun verblijfsdocument zal vermeld worden. We raden u aan om tijdig de nodige aanvragen in te dienen. Op werk.be vind je meer informatie.

Daarnaast treedt ook het vernieuwde economisch migratiebeleid in werking waarvoor Voka geijverd heeft. Dat maakt het gemakkelijker om buitenlandse hoogopgeleide medewerkers aan te trekken om onze innovatieve kenniseconomie verder te laten groeien. Een tweede belangrijk aspect is de mogelijkheid om middengeschoolde buitenlandse talenten aan te trekken om hier een structureel knelpuntberoep in te vullen. Zie overzicht. De uitwerking hiervan houdt rekening met de nodige waarborgen op het vlak van eerlijke concurrentie en met de nood aan administratieve eenvoud. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt