Skip to main content

Hervorming secundair onderwijs

Om het beste uit elke leerling te halen wordt het secundair onderwijs hervormd.

Voor Voka zijn de belangrijkste doelstellingen:

  • minder studierichtingen
  • versterking van de arbeidsmarktgerichte studierichtingen
  • dynamisch karakter van het studieaanbod met regelmatige bijsturingen op basis van de evoluties op de arbeidsmarkt
  • investeren in didactische uitrusting en infrastructuur van technische- en beroepsscholen.
  • toekomstgerichte eindtermen die leerlingen voorbereiden op de uitdagingen van morgen
  • sterke en gemotiveerde leraren en meer zij-instromers uit het bedrijfsleven

Wat betekent de hervorming van het secundair onderwijs voor uw onderneming?

  • Minder uitval van leerlingen zonder diploma
  • Meer instroom in het technisch- en beroepsonderwijs
  • Sterkere technische profielen met vaardigheden die aansluiten op de hedendaagse arbeidsmarkt. 

Voka zal verder waken over de uitrol van deze hervorming en het belang van goede eindtermen, beroepskwalificaties en standaardtrajecten duaal leren. Daarnaast doet Voka voorstellen om het lerarenberoep op te waarderen. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging