Skip to main content

Duaal leren zorgt voor werkervaring

Duaal leren maakt het eenvoudiger om leerlingen een werkervaring aan te bieden. Het nieuwe systeem werd mede door Voka gelanceerd en is sinds 2016 succesvol uitgetest in proefprojecten.

Voka werkte intensief mee aan de totstandkoming van de regelgeving. Sinds 1 september 2019 is duaal leren in 80 verschillende studierichtingen verspreid over heel Vlaanderen.

Voka zet zich verder in om het systeem kwalitatief uit te rollen naar meer studierichtingen, meer scholen en vooral meer ondernemingen. We blijven hierbij mikken op kwalitatieve technische richtingen, zodat duaal leren een volwaardige upgrade zal zijn van het vroegere leren en werken. Voor ondernemingen heeft dit positieve gevolgen.

Zo zorgt duaal leren voor meer instroom van technisch geschoolde werknemers en heeft dit een positief effect op rekrutering en arbeidstekorten. Het is de ambitie van Voka om duaal leren ook in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs succesvol uit te rollen. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging