Skip to main content

Digitalisering van het onderwijs

Educatieve technologie (EdTech) zal onvermijdelijk een gamechanger zijn voor het onderwijs. De digitaliseringsgolf zal niet afnemen, maar juist een grote impact hebben op elke sector, ook op het onderwijs. Dat is vandaag al volop bezig, en corona heeft dit proces nog versneld. Het is belangrijk dat we deze evolutie met een open blik benaderen en de juiste randvoorwaarden creëren zodat de meerwaarde voor het onderwijs gegarandeerd wordt.

Het onderwijs is vandaag echter niet klaar voor deze digitaliseringsgolf. Leraren hebben onvoldoende vaardigheden om ICT op een kwalitatieve manier te integreren in de klaspraktijk en krijgen onvoldoende bijscholingen op dit vlak. Het aantal scholen met een ICT-beleidsplan neemt zelfs af. Er zijn bijkomende initiatieven nodig om dit versterken en zo de digitale mogelijkheden optimaal te benutten.

Digitalisering moet verstandig gebeuren want het komt de effectiviteit en efficiëntie van onderwijs niet automatisch ten goede. Om op een goede manier om te gaan met nieuwe technologieën is het essentieel dat de randvoorwaarden goed zitten. Daar ligt een belangrijke rol voor zowel de overheid, het onderwijs zelf, als de EdTech-ondernemingen. Voka maakt een plan met concrete aanbevelingen om de technologische vooruitgang te gebruiken voor een beter onderwijs.

Lees meer over dit thema in ons digitaal dossier 'Slim onderwijs'.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging