Skip to main content
Map
 • Ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant

Ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant

Ruimtelijke ordening vormt een complexe en uitgebreide materie die van groot belang is voor ondernemers en hun ondernemingen. Elk bedrijf komt vroeg of laat wel in aanraking met facetten ervan. Bouwen, uitbreiden, verhuizen, of zelfs een wijziging van activiteiten: bij elk van deze gebeurtenissen komt ruimtelijke ordening aan bod, en krijg je te maken met verschillende stakeholders, zoals architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, makelaars, diensten en schepenen ruimtelijke ordening, landmeters, nutsmaatschappijen etc.

Ruimtelijke ordening maakt wellicht geen deel uit van je core business en eist dus niet continu je aandacht op. Daarom is het in situaties waarin de materie wél van belang is handig om over een hulplijn te beschikken, iemand die je kan ondersteunen, begeleiden en adviseren, of je naar de juiste partner kan doorverwijzen. Deze rol neemt Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant met plezier voor je op.

Voor wie is het?

Zowat elke onderneming die lid is van Voka zal op een gegeven moment in aanraking komen met ruimtelijke ordening. We richten ons dan ook tot alle ondernemingen, van eenmanszaken tot grote multinationals. Zo staan we zowel zaakvoerders, plantmanagers, mobiliteitsmanagers en preventieadviseurs als directeurs bij, ongeacht de structuur en grootte van de onderneming.

Daarnaast wordt Voka Vlaams-Brabant ook vaak betrokken bij grote dossiers of het opstellen van masterplannen, waarbij we de stem zijn van onze ondernemers en input leveren aan studiebureaus, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, duurzaamheidsdeskundigen en publieke en private ontwikkelaars. Dit gebeurt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Zo zetelt Voka Vlaams-Brabant in verschillende gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening (GECORO’s) en in de provinciale commissie ruimtelijke ordening (PROCORO). De GECORO’s die we zelf niet kunnen bijwonen, volgen we op via onze eigen GECORO-mandatarissen. Op die manier houden we steeds de vinger aan de pols.

Waar heb je hulp bij nodig?

Zit je met een van onderstaande problemen? Vanuit ons kenniscentrum helpen we je graag verder. Dat kan intern, of door je in contact te brengen met de juiste actoren.

 • Gebrek aan ruimte om te ondernemen in de omgeving
 • Problemen of onduidelijkheden over regelgeving rond ruimtelijke ordening
 • Vragen over wat wel en niet kan, en hoe je best van start gaat met de regelgeving 
 • Dossiers rond ruimtelijke ordening en bedrijventerreinmanagement die lange tijd aanslepen op verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal … 
 • Dossiers die vastzitten op bepaalde diensten of bij adviesorganen (nutsmaatschappijen, GECORO …) 

Wat kunnen we jou bieden?

We staan je op verschillende manieren bij:

 1. Belangenbehartiging bij verschillende stakeholders (de provincie, steden, gemeentes, intercommunales …) rond ruimte om te ondernemen en alle aspecten die ermee gepaard gaan (opstart masterplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen …).
 2. Informeren van onze leden via infosessies, opleidingen en nieuwsbrieven. We informeren je over de laatste nieuwe wetgeving, toonaangevende dossiers, de lopende zaken uit jouw buurt op vlak van ruimte en mobiliteit, etc.
 3. Ondersteuning van ondernemers en GECORO-mandatarissen.
 4. Verbinden en samenbrengen van leden via (netwerk)events, vastgoedclubs, op specifieke vraag, of door het leiden van stuurgroepen op bepaalde bedrijventerreinen of kmo-sites.
 5. Bedrijventerreinmanagement als facilitator/coördinator

Contactpersoon

Eric De Pessemier

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand