Skip to main content
Map

STEM-strategie

Twee op de drie ondernemingen ondervinden vandaag problemen om geschikt personeel te vinden. Die krapte vormt een structureel probleem dat ons groeipotentieel ernstig bedreigt. En dan zeker de krapte aan STEM-profielen.

Naast levenslang leren en activering kijken we naar het onderwijs voor oplossingen. In het secundair onderwijs blijft het technisch en beroepsonderwijs echter vaak nog te weinig aantrekkelijk. En komen leerlingen daarin vaak terecht vanuit een watervalsysteem en niet vanuit een positieve keuze. Dat wordt een probleem voor de grote transformaties op het vlak van digitalisering, klimaat en energie die ons te wachten staan.

Via het Talentcenter proberen we jongeren te begeleiden in hun studiekeuze. We willen jongeren wegwijs maken in de menukaart van het de richtingen in het secundair onderwijs en wetenschappelijk onderbouwen hoe hun eigen talenten, interesses en competenties meer of minder aansluiten bij die richtingen.

Voka ondersteunt de STEM-agenda 2030 en willen STEM ook de komende jaren nog op de beleidsagenda plaatsen. We juichen ook toe dat in de toekomst via een bedrijfsgericht STEM-loket de STEM-dienstverlening voor bedrijven zal verzekerd worden. We blijven ook pleiten voor een STEM-centrum waar iedereen – of het nu om STEM in de vrije tijd, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt gaat – terecht kan om te connecteren, kennis te vergaren of zicht te krijgen op het ondersteuningsaanbod.  
 

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

Full bio of Julie Beysens