Skip to main content

Water - Europese kaderrichtlijn water

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat alle lidstaten tegen ten laatste 2027 een goede toestand van het watersysteem moeten bereiken. Het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van onze waterlopen brengt uiteraard kosten met zich mee. Momenteel voert de Europese Commissie een 'fitness check' uit van de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn, de richtlijn prioritaire stoffen en de overstromingsrichtlijn. Het doel is om de relevantie, effici├źntie en meerwaarde van deze richtlijnen te beoordelen, te onderzoeken of de regelgeving kan vereenvoudigd worden en administratieve lasten kunnen verminderd worden.

De Europese Commissie lanceerde een vragenlijst over de kaderrichtlijn water die tot en met 29 maart 2019 kon ingevuld worden. Voka heeft bij het beantwoorden van deze vragenlijst geduid op de inspanningen die reeds geleverd zijn door het bedrijfsleven, het feit dat de afstemming tussen verschillende Europese richtlijnen met de kaderrichtlijn water beter kan, gewezen op de moeilijkheden met betrekking tot 'one-out-all-out'-principe en duidelijkheid gevraagd over wat er zal gebeuren na 2027 gezien nu al duidelijk is dat vele Europese lidstaten de doelen van de kaderrichtlijn water niet zullen behalen. 

De Europese Commissie zal de komende maanden een globaal evaluatiedocument opstellen waarin zal aangekondigd worden of de kaderrichtlijn water effectief zal herzien worden.