Skip to main content

Vergunningen: VLAREM-trein

In 2019 werd de VLAREM-wetgeving opnieuw onder de loep genomen met de 'VLAREM-trein 2019'. Enkele wijzigingen zijn:

  • Een verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling wordt gedefinieerd als 0,5 meter onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -sleuf. Op deze manier wenst men de verlaging van het grondwaterpeil eenduidig vast te leggen en te controleren aan de hand van de bouwplannen. 
  • Alle grondwaterwinning moeten uitgerust worden met een meetinrichting. Op deze manier wil men handhaving mogelijk maken op niet-heffingsplichtige grondwaterwinningen.
  • Rubriek 60 voor groeves en graverijen wordt aangepast om een fout uit het verleden recht te zetten. Op die manier is het duidelijk dat een studie 'ontvangende groeve en graverij' verplicht is bij de aanvraag voor elke groeve.

Een aantal opmerkingen op de voorontwerpteksten werden door Voka verzameld en overgemaakt tijdens de publieke consulatie. Voka ontving reeds (gedeeltelijk) feedback van departement omgeving. Deze voorontwerpteksten zullen door de administratie voorgelegd worden aan het kabinet voor een eerste principiële goedkeuring.