Skip to main content

Vergunningen: omgevingsvergunning

Met de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet ging een aloude wens van Voka in vervulling. Het is dan ook een mijlpaal ons vergunningsstelsel. Termen als bouw- en milieuvergunning verdwijnen en worden omgeruild voor de omgevingsvergunning.  

Maar de naamsverandering is uiteraard niet de grootste verandering. Vooral op het procedurele vlak is er veel veranderd. Procedures werden geïntegreerd en aanvragen worden voortaan niet meer vanuit één invalshoek bekeken. Zodra een dossier complexer is, worden administraties genoodzaakt om met één stem te spreken. Dat syntheseadvies wordt nadien ook beoordeeld door één besluitnemer. Door te werken met één procedure, één advies en één beslissing, vermijd je Kafkaiaanse toestanden waarbij de voorwaarden van de ene vergunning door de andere vergunning worden tegengesproken of waarbij slechts één van de twee vergunningen verleend wordt en omwille van de koppeling tussen beide vergunningen - de andere niet is uitgevoerd. De omgevingsvergunning integreert ook de procedures tot goedkeuring van een milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapport, waardoor een belangrijke tijdswinst geboekt kan worden.

Belangrijk voordeel van de omgevingsvergunning is dat de vervaltermijn van de milieuvergunning verdwijnt. Tijdrovende en dikwijls totaal nutteloze hervergunningsprocedures verdwijnen, waardoor zowel bij de overheid als bij bedrijven, mensen en middelen efficiënter worden ingezet. 

Het digitaliseringsproces dat gepaard gaat met de omgevingsvergunning blijft actueel. Het omgevingsloket kende een bijzonder moeizame start maar werd na verschillende updates en aanpassingen steeds performanter. Sinds de inwerkingtreding van het decreet, heeft Voka de ontvangen opmerkingen op de procedure en het omgevingsloket systematisch verzameld en aangekaart bij het bevoegde kabinet en zijn administratie, wat dikwijls tot snelle oplossingen heeft geleid.

De uitzonderlijke omstandigheden die de corona-epidemie meebracht creëren, heeft er voor gezorgd dat het digitaliseringsproces nog werd versneld. Bij vergunningsprocedures kunnen bv. consultatiemomenten voortaan elektronisch verlopen. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Voka pleit er voor om vergunningsprocedures verder te digitaliseren, met inbegrip van de bekendmakingsvereisten.

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening