Skip to main content

Archeologie: Het onroerenderfgoeddecreet

Sinds 1 juni 2016 is het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Zo wil men vermijden dat bouwheren plots voor een voldongen feit komen te staan doordat plots allerlei archeologische voorwaarden werden opgenomen in de bouwvergunningen conform het archeologiedecreet van 1993.

Het nieuwe decreet verplicht de bouwheer om op voorhand de bodem archeologisch te laten screenen en zo tijdsverlies en oplopende kosten te vermijden. Maar paradoxaal genoeg zorgt archeologie sinds het decreet voor veel meer administratieve lasten en kosten dan ooit tevoren. Voka kaartte veelvuldig aan dat de screening te omvangrijk is geworden waardoor projecten soms ernstig vertraagd zonder noemenswaardige reden.

In een poging om dit te remediƫren, keurde de Vlaamse regering eind 2016 enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. De wijzigingen hadden onder andere betrekking op een versnelde vaststellingsprocedure voor de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA-kaarten), de mogelijkheid om een nog niet bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag, de introductie van de archeologienota met beperkte samenstelling, enz.


In 2017 volgde een tweede golf van versoepelingen, zoals de mogelijkheid voor bouwheren om voortaan gelijktijdig met de ter bekrachtiging ingediende archeologienota hun vergunningsaanvraag in te dienen, de uitbreiding van de vrijstellingen, enz.

Voka heeft deze wijzigingen positief onthaald, wat niet wil zeggen dat er geen belangrijke winsten meer te boeken zijn ter verbetering van deze regelgeving. Zo blijft Voka ijveren dat bodemlagen opgenomen kunnen worden in de kaarten met gebieden waar geen archeologie te verwachten valt, vragen we dat er een duidelijke grens wordt getrokken tussen de onderzoeksvragen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en onderzoeksvragen die verder gaan dan de verplichtingen van de opdrachtgever onder het Onroerenderfgoeddecreet, en pleiten we ervoor dat de overheid tegemoet komt in de kosten voor archeologie welke in verhouding staat met de waarde van het bouwproject (ook voor grote ondernemingen).

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening