Skip to main content
  • Omgeving en vergunningen

Omgeving en vergunningen

Vlaanderen moet diverse maatschappelijke uitdagingen trotseren. We willen dat Vlaanderen voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen en er te investeren en tegelijk willen we dat het hier een aangename plek is om te wonen en te ontspannen. 

Het halen van milieudoelstellingen en het duurzaam ruimtegebruik zijn succesfactoren in het continue proces van vergroening van onze economie. Dat proces moet wel doordacht gebeuren, o.a. door sterk in te zetten op innovatie en niet blind te zijn voor de concurrentiepositie waarin onze bedrijven vertoeven. Voka vraagt dan ook een competitieve milieuregelgeving met een gezonde ambitie voor de toekomst. Een gunstig investeringsklimaat impliceert ook een coherente en transparante regelgeving waarbij het voor investeerders duidelijk is welke processen zij dienen te doorlopen voor de realisatie van hun projecten: administratieve vereenvoudiging en korte doorlooptijden blijven hierbij aandachtspunten.

Het kenniscentrum maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. Op vlak van omgeving zijn er dan ook een aantal werk- en stuurgroepen actief die op geregelde tijdstippen samenkomen. Dankzij een evenwichtige samenstelling worden standpunten ontwikkeld die goed onderbouwd en breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en die hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers. 


Publicaties

De omgevingsvergunning in de praktijk
SOS industriegebied
 
 

Contact

Contact

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

Full bio of Steven Betz

Gerelateerde artikels

milieuforum
Nieuws

Voor het einde van dit jaar definitief stikstofkader

“We werken de komende dagen en weken hard met de Vlaamse regering om het definitief PAS goedgekeurd te krijgen”. Minister van omgeving Zuhal Demir bracht een duidelijke belofte mee naar het Milieuforum. Voor de zesde keer al organiseerden Voka en verschillende Vlaamse sectororganisaties het Milieuforum waar experts hun licht laten schijnen op de belangrijke omgevingsdossiers. Een definitief PAS zou een onderscheid moeten blijven maken tussen de uitstoot van veeteelt en industrie. De ondernemingen op het Milieuforum kijken uit naar hoe de programmatorische aanpak stikstof (PAS) op een nieuwe leest geschoeid zal worden.

Contactpersonen

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat