Skip to main content
  • Verkeersupdate: aanpak R6 Mechelen

Verkeersupdate: aanpak R6 Mechelen

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt werk van zijn plannen voor de kruispunten van de R6 met de Antwerpse- en Liersesteenweg in Mechelen. Ingrijpende werken moeten de onveiligheid op beide zwarte punten wegwerken én een vlotte mobiliteit op de as Mechelen-Sint-Katelijne-Waver-Putte, in de omgeving van het toekomstige AZ Sint-Maarten, garanderen.

Na een lange, intense periode van overleg met de verschillende betrokken besturen en een denkoefening van meerdere jaren, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn plan voor de aanpak van de onveilige kruispunten van R6 met de Antwerpse- en Liersesteenweg klaar. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) diende een bouwaanvraag in voor de vernieuwing van twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14) verdwijnen. Nieuwe bruggen over deze gewestwegen zullen het verkeer over de R6 vlotter laten verlopen. Bovendien verhoogt de verkeersveiligheid door het verdwijnen van twee gevaarlijke kruispunten.
 

R6bruggen


Een vlotte en veilige ring rond Mechelen

De vernieuwing van de kruispunten past in de reeks ingrepen die AWV uitvoert om het verkeer over de ring rond Mechelen (R6) vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen. De vernieuwing van de kruispunten met de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14) zal nu ook het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter laten verlopen. Daarnaast werkt AWV met de nieuwe bruggen ook twee gevaarlijke punten van het Vlaamse wegennet weg.
Eenmaal de bouwvergunning is toegekend en grondverwervings- en aanbestedingsprocedures achter de rug zijn, kan het agentschap starten met de vernieuwing van de kruispunten.
 

Minder hinder: tijdelijke kruispunten buiten werfzone

Tijdens de werken aan de R6 blijven de kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14) functioneren. AWV legt hiervoor tijdelijke kruispunten aan buiten de werfzone: zo blijft doorgaand verkeer op de R6 mogelijk tijdens de werken. Ook de N1 en de N14 blijven hierdoor toegankelijk. Het aanleggen van die tijdelijke kruispunten zal wel enige hinder veroorzaken voor het verkeer op de Antwerpsesteenweg en de Liersesteenweg. Na de werken aan de R6 worden de N1 en de N14 heraangelegd.