Skip to main content
  • Inspiratienota stationeringsproblematiek vrachtwagens

Inspiratienota stationeringsproblematiek vrachtwagens

Een aantal bedrijvenzones in zowel regio’s Antwerpen, Kempen, Mechelen als Waasland kampt met een gebrek aan goed uitgeruste parkeer- of stationeringsmogelijkheden voor vrachtwagens, met alle gevolgen vandien.

 

Langdurig stationeren op ongepaste momenten en op niet voorziene plaatsen leidt tot allerlei vormen van overlast, zoals zwerfvuil, onhygiënische hinder, foutparkeren of geluidsoverlast. Deze problematiek stelt zich op diverse locaties binnen de regio.

De Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen hebben daarom deze problematiek in kaart gebracht aan de hand van steekproeven, enquêtes en op andere manieren ingewonnen informatie. Naast de zoektocht naar mogelijke oplossingen, streven ze ernaar om alternatieven aan te bieden.  De specifieke kwesties slepen vaak al lang aan en belangen ook vele partijen aan. Vandaar dat een bovengemeentelijke aanpak haar nut kan bewijzen. 

Op basis van binnen- en buitenlandse voorbeelden, wordt momenteel een inspiratienota ontwikkeld. Eenmaal die voorhanden is, zal deze worden aangeboden aan actoren op het terrein die met de problematiek worden geconfronteerd.