Skip to main content
  • Milieu en Omgeving

Milieu en Omgeving

Vlaanderen moet diverse maatschappelijke uitdagingen trotseren. We willen dat Vlaanderen voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen en er te investeren en tegelijk willen we dat het hier een aangename plek is om te wonen en te ontspannen. 

Het halen van milieudoelstellingen en het duurzaam ruimtegebruik zijn succesfactoren in het continue proces van vergroening van onze economie. Dat proces moet wel doordacht gebeuren, o.a. door sterk in te zetten op innovatie en niet blind te zijn voor de concurrentiepositie waarin onze bedrijven vertoeven. Voka vraagt dan ook een competitieve milieuregelgeving met een gezonde ambitie voor de toekomst. Een gunstig investeringsklimaat impliceert ook een coherente en transparante regelgeving waarbij het voor investeerders duidelijk is welke processen zij dienen te doorlopen voor de realisatie van hun projecten: administratieve vereenvoudiging en korte doorlooptijden blijven hierbij aandachtspunten.

Het kenniscentrum maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. Op vlak van omgeving zijn er dan ook een aantal werk- en stuurgroepen actief die op geregelde tijdstippen samenkomen. Dankzij een evenwichtige samenstelling worden standpunten ontwikkeld die goed onderbouwd en breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en die hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers. 


Publicaties

Water, ons vloeibare goud
Regels innovatie
Voka paper mobiliteit
Groeipaper investeren in rechtszekerheid

Contactpersonen

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat