Skip to main content
Map

Iedereen werkt

Sinds 2016 voert VDAB het controlebeleid van de werklozen uit. Na 1 jaar uitvoering bleek die niet afdoende. Het aantal sancties en verwittigingen lijkt beperkt te zijn in vergelijking tot de andere gewesten. 

Ondertussen kent Vlaanderen een recordaantal openstaande vacatures, er is dus nood aan een stevig activeringsbeleid om de ruim 200.000 werklozen toe te leiden naar jobs. 

Gedurende 2017 is er een actieplan opgesteld om de controle en opvolging door de VDAB effectiever en efficiënter te maken. 

Door de oplopende krapte is er eveneens nood aan meer individuele beroepsopleiding (IBO). De IBO wordt hervormd en vereenvoudigd ten aanzien van werkgevers. Daarnaast sloot Voka met de Minister voor Werk een arbeidspact af dat moet resulteren in een betere wisselwerking tussen bedrijven en VDAB en een verdubbeling van IBO's.

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Teamlead Talent