Skip to main content
Map
  • Lonen & arbeidsmarkt

Lonen & arbeidsmarkt

Ondernemingen kunnen niet zonder medewerkers. Het komt erop aan het juiste talent te vinden en duurzaam aan je onderneming te verbinden. Dat loopt niet van een leien dakje, ondernemingen hebben het erg moeilijk met het vinden van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt in Vlaanderen kan beter werken. Hoe activeren we zoveel mogelijk mensen? Heeft Vlaanderen hiervoor de juiste hefbomen in handen? En wat kunnen ondernemingen zelf doen om het aantal goede kandidaten voor een job op te krikken?

Enkele van onze topprioriteiten en -verwezenlijkingen

1.    Loon

Een werkgever verloont zijn medewerkers. Hoeveel vrijheid heeft hij daarin? Uit welke componenten kan het loon bestaan? Wat met de verplichte automatische loonindexering en de concurrentiehandicap? Lees hier alles over de hete hangijzers die te maken hebben met de lonen. Lees meer

2.    Iedereen werkt

Om ons samenlevingsmodel betaalbaar te houden, moeten meer mensen werken. Vlaanderen wil dat 80% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag is. Ook de andere beleidsniveaus reiken naar hetzelfde doel. Om daartoe te komen zijn activeringsmaatregelen en hervormingen nodig. Lees meer

3.    Werkplekleren

Ook op de werkvloer kan je een stuk van je scholing krijgen. Bedrijven die inzetten op werkplekleren ontdekken er de voordelen van. Een ook de schoolse opleidingen vinden in werkplekleren een niet te vervangen aanvulling op hun aanbod. Op alle onderwijsniveaus en in alle sectoren is werkplekleren mogelijk. Lees meer

4.    Inclusieve onderneming

Een onderneming die een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving, is doorgaans succesvoller dan andere ondernemingen. Voka helpt ondernemingen om een toekomstgericht en inclusief HR-beleid op poten te zetten. Lees meer

5.    Werkbaar werk

Onze carrières worden langer dan vroeger, we gaan pas met pensioen wanneer we 67 jaar oud zijn. Dat lukt prima als het werk in die periode ook haalbaar en werkbaar gehouden wordt. Met een flexibele werkorganisatie die rekening houdt met de zorgen van werkgevers en werknemers is dat mogelijk. Lees meer

6.    Talent over de landsgrens

Er gaan in België in de komende 20 jaar meer mensen met pensioen dan er nieuwe mensen instromen op de arbeidsmarkt. We zullen dan ook talent uit het buitenland moeten aantrekken om voldoende nieuwe medewerkers te blijven vinden. Wat vraagt Voka van de beleidsmakers om de aanwerving van buitenlandse arbeidskrachten eenvoudiger te laten verlopen? Lees meer

______________________________________________________________________

Publicaties

De arbeidsmarkt is ziek

 

Contact

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Teamlead Talent

Full bio of Sonja Teughels

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

Full bio of Gianni Duvillier

Contactpersonen

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Teamlead Talent

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid