Skip to main content
  • Home
  • Lasten en Kosten

Lasten en Kosten

Voka richt zich op het domein 'Lasten en kosten' vanuit verschillende doelstellingen:

  • Een vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid. Voka bracht naar aanleiding daarvan de VokaWijzer ‘Doelgroepverminderingen’ uit.
  • De realisatie van de hervorming van de vennootschapsbelasting.
  • De hervormde loonnormwet. Het doel van de norm is om een te sterke stijging van de loonkosten tegen te gaan, om zo de concurrentiekracht van onze economie te verhogen. 
  • Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe maatregel omtrent starterslonen. Zo zal de aanwerving van jonge werknemers van 18 jaar en jonger dan 21 jaar worden bevorderd door werkgevers toe te laten om hen aan te werven tegen een brutoloon dat lager ligt dan het actueel geldende minimumloon, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon voor de jongeren zelf. 
  • De realisatie van de taxshift. Om zo een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem te creëren het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen.

Publicaties

Fiscaal Digitaal
Ondernemingen stutten de welvaartstaat
Voka paper nood aan een uitgavennorm
vokapaper hup holland hup
Paper werken tot 67 kan
Bereikbaar Vlaanderen

Contactpersonen

Karl Collaerts

Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting

Veronique Leroy

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

CRM Group
Made in Vlaams-Brabant
BMW Brussels
DHL
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans
Deloitte Private
pfl
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Premed
Logo Randstad
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo