Skip to main content
  • Lasten en Kosten

Lasten en Kosten

Voka richt zich op het domein 'Lasten en kosten' vanuit verschillende doelstellingen:

  • Een vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid. Voka bracht naar aanleiding daarvan de VokaWijzer ‘Doelgroepverminderingen’ uit.
  • De realisatie van de hervorming van de vennootschapsbelasting.
  • De hervormde loonnormwet. Het doel van de norm is om een te sterke stijging van de loonkosten tegen te gaan, om zo de concurrentiekracht van onze economie te verhogen. 
  • Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe maatregel omtrent starterslonen. Zo zal de aanwerving van jonge werknemers van 18 jaar en jonger dan 21 jaar worden bevorderd door werkgevers toe te laten om hen aan te werven tegen een brutoloon dat lager ligt dan het actueel geldende minimumloon, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon voor de jongeren zelf. 
  • De realisatie van de taxshift. Om zo een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem te creëren het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen.

Publicaties

Fiscaal Digitaal
Ondernemingen stutten de welvaartstaat
Voka paper nood aan een uitgavennorm
vokapaper hup holland hup
Paper werken tot 67 kan
Bereikbaar Vlaanderen

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt