Skip to main content
  • Kilometerheffing vrachtwagens

Kilometerheffing vrachtwagens

Op 1 april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd door de drie gewesten, waardoor ook buitenlandse vrachtwagens echt mee betalen voor het gebruik van onze wegen. Voka slaagde erin de heffing bij te sturen in het voordeel van de bedrijven, maar de impact voor het bedrijfsleven blijft zeer groot. Zolang de kilometerheffing enkel van toepassing is voor vrachtwagens, verhelpt ze niets aan ons fileprobleem.

De impact voor de Vlaamse bedrijven is groot. Ondanks de afschaffing van het eurovignet en de vermindering van de verkeersbelasting, betaalt het goederentransport sinds 1 april 2016 veel meer dan voorheen. Om de pil voor de transportsector minder bitter te maken, heeft de Vlaamse regering een pakket aan maatregelen uitgewerkt ter waarde van bijna 40 miljoen euro. Dit bevat o.a. arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie.

Alle info over welke investeringen precies in aanmerking komen en over hoe de steun aan te vragen, is terug te vinden op de website van Vlaio.

Meer info (tarieven, tolwegen, vrijstellingen, steunmaatregelen enz.) over de kilometerheffing voor vrachtwagens vind je op:

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit