Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Een offensieve handelspolitiek

Een offensieve handelspolitiek

Met een offensieve handelsagenda wordt het effectieve aanboren van nieuwe markten bedoeld, zoals het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met andere landen of handelsblokken. 

Het geopolitieke en economische adagium dat de laatste jaren opmars maakt in de EU is dat van de strategische autonomie. Hierbij moet een evenwicht gezocht tussen de voordelen van economische interdependentie en de toenemende eisen om Europa bloot te stellen aan de risico's die de globale context met zich meebrengt. 

Dit heeft tot gevolg dat de focus wat werd verloren wat de offensieve handelsagenda betreft. Hiermee wordt het effectieve aanboren van nieuwe markten bedoeld, zoals het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met andere landen of handelsblokken. Dit is jammer want het Europees handelsbeleid blijft één van de weinige, echt sterke geopolitieke instrumenten die de Europese Unie heeft. 

Dit kan op twee manieren: 

1. Bilateraal: sluiten van handelsakkoorden

Internationale handel is belangrijk voor de EU want 45 miljoen jobs hangen ervan af. Voor de consument gaan de prijzen van goederen naar beneden en de diversiteit aan producten omhoog.

Handelsakkoorden voegen daar nog een extra laag aan toe. Het zijn platformen voor versterkte samenwerking die de Europese waarden en belangen nastreven op tal van vlakken. Om die reden moet de focus weer meer liggen op het aangaan en afsluiten van handelsakkoorden. 

Waaronder: 

  • Een snelle aanneming en uitvoering van de overeenkomsten met Mexico, Mercosur, Nieuw-Zeeland alsook de ratificatie van CETA (met Canada).
  • De lopende EU-onderhandelingen met Chili, Australië, India en Indonesië, die men snel moet afronden.
  • Tegelijkertijd moet ook worden gedacht aan een snelle hervatting en afronding van de onderhandelingen met de Filipijnen, Thailand en Maleisië.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de banden met onze dichtste partners worden aangehaald. Een chaotische brexit is achter de rug en het is tijd om de perikelen achter ons te laten en een ambitieuze, nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk aan te gaan.

Ook de hernieuwde samenwerking met de VS wordt toegejuicht. 

2. Multilateraal: hervitaliseren van de multilaterale handelsomgeving

Het feit dat de offensieve handelsagenda wat werd ondergesneeuwd, heeft natuurlijk ook veel te maken met het eroderen van multilaterale handelsinstellingen, waarvan zowel de VS als China minder en minder oren naar heeft.

Dit zorgt ervoor dat er geen handhaving is van internationale regels en er geen plaats bestaat voor geschillenbeslichting. Zonder afdwingbare regels is er geen vertrouwen en dus ook geen florerende wereldhandel.

De EU, België en Vlaanderen moeten blijven voorop lopen om deze waardes van handelssamenwerking te respecteren en uit te dragen. De recente hervorming van het WHO is hierin een eerste, voorzichtig positieve stap.