Skip to main content
Map
 • IN2STEM

IN2STEM

IN2STEM, kort voor Industry To STEM*, bouwt een brug tussen middelbaar onderwijs en de bedrijfswereld. Via dit project kunnen middelbare scholen hun STEM-strategie versterken en een duurzame samenwerking met bedrijven aangaan. 

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Doel van het project

Er is een groot tekort aan STEM-profielen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Met zicht op de komende pensioneringsgolven in de industriële sector, de geplande investeringen in het havengebied en de groei van de bedrijven, zal dit tekort enkel toenemen. Om aan de opdracht te kunnen voldoen heeft de industrie een grote nood aan (voornamelijk technisch) talent. Via dit project brengt de Kamer STEM-scholen en bedrijven dichter bij elkaar: een state of the art onderwijs wordt afgestemd op de noden van onze state of the art industriebedrijven. Door deel te nemen aan het project, stap je in een lerend netwerk van scholen en bedrijven om het STEM-talent in onze regio te versterken.

voor scholen             voor bedrijven

Projectverloop

Het project gaat van start met een kandidatuur van de deelnemende scholen voor het Europees STEM School Label. Wanneer de resultaten van alle scholen binnen zijn, maakt Voka een analyse op. Uit het groepsrapport blijkt wat de voornaamste aandachtspunten zijn. Met deze aandachtspunten gaan we aan de slag in verschillende werkgroepen, waar ook bedrijven uit de regio in betrokken zijn. Deelnemende scholen worden begeleid om een niveau hoger te schakelen in het STEM School Label dankzij de ervaringen die ze opdoen tijdens het traject.

Voor de thema’s die aan bod komen, baseren we ons op de zeven sleutelelementen van het STEM School Label, die je hieronder terugvindt. 

 

Het STEM School Label

Het STEM school label is een Europees label om de STEM-strategie van de school te evalueren en verder te ontwikkelen. Een STEM-school wordt hier gedefinieerd als een school met een duidelijke STEM-strategie gekenmerkt door 7 sleutelelementen, die op hun beurt gekoppeld zijn aan 21 criteria (hieronder terug te vinden door op de pijltjes te klikken). De kenmerken zijn vastgelegd na een literatuurstudie naar de definitie van een STEM-school en een consultatie bij vier types stakeholders: scholen, STEM-leerkrachten, overheid (ministeries van onderwijs) en STEM-industrieën. Het volledige rapport is online  beschikbaar (Engelstalig). 

  7 sleutelelementen en 21 criteria:

  1/ Onderwijsmethode (instruction)

  (1)    Gepersonaliseerd leren
  (2)    Project-, Phenomenon- of Probleemgebaseerd leren
  (3)    Op wetenschap en praktijk gebaseerd leren – Inquiry Based Science Education 

  2/ Implementatie van het leerplan (curriculum implementation)

  (4)    Nadruk op STEM-elementen
  (5)    Interdisciplinair lesgeven
  (6)    Lessen relateren aan praktijk

  3/ Evaluatie (assessment)

  (7)    Continue evaluatie
  (8)    Persoonlijke evaluatie

  4/ Professionalisering van het schoolpersoneel (professionalisation of staff)

  (9)    Hooggekwalificeerd personeel 
  (10)    Ondersteunend schoolpersoneel en stafmedewerkers
  (11)    Professionele ontwikkeling

  5/ Leiderschap en cultuur (school leadership and culture)

  (12)    Flexibel en autonoom schoolleiderschap
  (13)    Hoog niveau van samenwerking tussen medewerkers onderling
  (14)    Inclusieve cultuur 

  6/ Samenwerking (connections)

  (15)    Met de industrie
  (16)    Met ouders en andere begeleiders
  (17)    Met andere scholen en/of educatieve platformen 
  (18)    Met hoger onderwijs en/of onderzoekscentra
  (19)    Met lokale gemeenschappen

  7/ Schoolinfrastructuur (school infrastructure)

  (20)    Toegang tot technologie en apparatuur
  (21)    Hoogwaardig lesmateriaal voor de klas

  IN2STEM voor scholen

  Lees hier de uitleg over het project voor scholen. Je vindt meer info terug over het projectverloop en kandidatuur om deel te nemen.

  meer informatie

  IN2STEM voor bedrijven

  Lees hier de uitleg over het project voor bedrijven. Je vindt meer info terug over het projectverloop en kandidatuur om deel te nemen.

  meer informatie