Skip to main content
Map
  • Ijzeren Rijn: opportuniteit voor treinvervoer

Ijzeren Rijn: opportuniteit voor treinvervoer

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit al jaren om zo snel mogelijk werk te maken van een reactivering van de IJzeren Rijn. Ook het SALK-rapport schoof deze spoorverbindingen naar voren als belangrijke randvoorwaarden voor de heropleving van de Limburgse economie. De IJzeren Rijn is en blijft de kortste verbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, terwijl de ontsluiting via trein naar Noord-Limburg nog steeds zo goed als onbestaande is.

De voordelen van de IJzeren Rijn zijn onmiskenbaar. Zo is het traject bijna 25% korter dan het traject via de Montzenlijn, en kunnen de treinen door het vlakkere traject tot 2.000 ton (in plaats van 1.120 ton) vervoeren.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Deze verbinding is één van de belangrijke randvoorwaarden voor de heropleving van de Limburgse economie op lange termijn. De voordelen zijn onmiskenbaar, onder meer door de tijdswinst en de grotere tonnages die via deze lijn kunnen vervoerd worden. Als het spoorvervoer wil concurreren met het wegvervoer, is dringende actie noodzakelijk. Bedrijven worden langs alle kanten aangevuurd om goederen te vervoeren via het spoor (of de binnenvaart) in plaats van via de weg, maar de infrastructuur ontbreekt om een dergelijke overstap effectief te realiseren. Als het treinvervoer zich wil ontpoppen tot een volwaardig alternatief voor het wegvervoer richting Ruhrgebied, is de reactivering van de IJzeren Rijn een noodzaak.”