Skip to main content

Snelle implementatie handelsverdragen

Internationale handel is ontzettend belangrijk voor Vlaanderen. Een snelle implementatie van handelsverdragen is cruciaal om nieuwe opportuniteiten te bieden aan onze bedrijven. 

Het vrijhandelsakkoord CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) toonde aan dat de huidige Europese goedkeuringsprocedures omslachtig zijn en leiden tot een blokkering van de handelsverdragen.

Voka pleit voor hervormingen in de Europese handelsagenda door de handelsakkoorden op te splitsen in een 'handelsverdrag' en een 'investeringsverdrag'. Op die manier is er een snellere implementatie van de handelsverdragen mogelijk en creëert men een 'level playing field' met buitenlandse concurrenten die onderworpen worden aan dezelfde regels en standaarden. 

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen