Skip to main content
Map

Naar een klimaatvriendelijke industrie

De West-Europese industrie staat de komende jaren voor een herinvesteringsgolf. Enerzijds omdat bepaalde installaties het einde van hun levensduur naderen, anderzijds omdat industriële bedrijven hun productie willen verduurzamen. Het omschakelen van industriële processen voor het gebruik van koolstofarme energiedragers of de toepassing van innovatieve technologieën zoals koolstofafvang zijn erg kapitaalsintensief.

Voka verwacht van de overheid een stabiel en voorspelbaar beleidskader voor de (energie-intensieve) industrie. Verder moet de overheid waken over het gelijkspeelveld met andere regio’s zodat investeringen in Vlaanderen kunnen aangetrokken worden. Voka vraagt daarom dat de overheid kijkt naar vernieuwende financieringsinstrumenten zoals ‘Contracts for Difference’.