Skip to main content
Map

Naar een klimaatneutraal gebouwenpark

Om aan de langetermijndoelstellingen te kunnen voldoen qua isolatie en energieverbruik moet de overheid zoeken naar de juiste balans tussen stimuleren en normeren. Er moet ook voldoende capaciteit in de bouwsector voorzien worden. Voka is alvast tevreden dat de Vlaamse regering werk heeft gemaakt van een renovatieverplichting bij de overdracht van een gebouw.

In Vlaanderen voldoet slechts 5,7% van de woningen qua isolatie en energieverbruik aan de Europese langetermijndoelstellingen. Dat betekent dus dat bijna 95% van de woningen tussen nu en 2050 nog gerenoveerd moet worden. Voka vraagt daarom dat de Vlaamse regering een strategische visie uittekent om de doelstelling te halen.