Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Introductie van een energienorm

Voka heeft steeds gepleit voor een duurzame oplossing in de vorm van een energienorm zodat onze ondernemingen geen bijkomende concurrentiehandicap oplopen. Toch blijft het belangrijk om de situatie jaarlijks te blijven monitoren, per specifieke verbruikscategorie, en in te grijpen waar nodig. 

Voka pleit al enkele jaren voor de introductie van de energienorm. In het najaar van 2021 ging de federale regering over tot de hervorming van de federale meerkosten in de energiefactuur naar één enkele federale accijns. Bij deze oefening werden de federale meerkosten geplafonneerd op het niveau van 2021 en werd voorzien in een bescherming voor onze energie-intensieve industrie.