Skip to main content
Map
  • E313 en E314: pleidooi voor échte SNELwegen

E313 en E314: pleidooi voor échte SNELwegen

Voka – KvK Limburg berekende dat in de buurt van het Klaverblad in Lummen het verkeer op 2 jaar tijd met 9% steeg. Al jaren is het daarom vragende partij om de E313 en de E314 op twee maal drie rijstroken te brengen. Snelwegen dienen om verkeer SNEL van het ene punt naar het andere te brengen. Dit is in Limburg al lang niet meer het geval.

Terwijl onze buurlanden actie ondernemen door rijstroken en nieuwe autostrades bij te bouwen blijft België achter. Het verkeersbeleid zit met andere woorden zelf volledig vast in de file, actie blijft uit. Voka vraagt de beleidsmakers om hier dringend de broodnodige verandering  in te brengen.

Verbreding E314 en E313

Als Limburg zijn rol als logistieke hoofdrolspeler verder wil vervullen moet er vanuit de Vlaamse regering NU werk gemaakt worden van de volledige verbreding van de E313 en de E314 naar twee keer drie rijstroken. Limburg kent te veel grote mobiliteitsprojecten waar dringend schot in de zaak dient te komen. Ook het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) duidt meerdere mobiliteitsproblemen aan en dringt aan om hier in het belang van onze provincie dringend werk van te maken.

Morele verplichting

De Vlaming staat gemiddeld 59,7 uur per jaar in de file. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Een studie van de OESO berekende dat een beter mobiliteitsbeleid België 2 procentpunt extra groei zou kunnen opleveren. Het is een morele verplichting van onze beleidsmakers om eindelijk de handen uit de mouwen te steken.