Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • De Wet Macron - correct werknemers tewerkstellen in Frankijk - stand van zaken

De Wet Macron - correct werknemers tewerkstellen in Frankijk - stand van zaken

De Wet Macron werd in augustus 2015 uitgevaardigd door de toenmalige Frans minister van Economie, Emmanuel Macron. Het doel? De Franse economie hervormen en dereguleren en tegelijk sociale dumping aanpakken. Echter werknemers correct tewerkstellen in Frankrijk blijft een grote administratieve uitdaging voor veel West-Vlaamse ondernemers. Iedere detachering moet aangegeven worden bij de sociale inspectie en er moet een sociaal vertegenwoordiger aangesteld worden op Frans grondgebied. 

In deze optiek ondernam Voka West-Vlaanderen verschillende acties om deze wetgeving aan te klagen en pleitte gedurende lange tijd voor de administratieve versoepeling voor de grensstreek. Begin dit jaar hebben wij hierover een overleg gehad met de Belgische Ambassadeur in Parijs, de heer de Kerchove d'Exaerde. In februari ontvingen wij de heer Poelman, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Frankrijk, om de problematiek van detacheringen aan te kaarten en onze aandachtspunten naar voor te schuiven.

Daarnaast onderhouden we nauwe banden met de verantwoordelijken van kabinet Peeters inzake het bilateraal akkoord tussen Vlaanderen en Frankrijk voor detacheringen én volgen wij de stand van zaken rond detacheringen van dichtbij op met het kabinet van Marianne Thyssen, Europees Commissaris inzake Werkgelegenheid.

Onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen

In september 2018 aanvaardde het Assemblée Nationale een nieuw wetsvoorstel van Frans minister van Werk Pénicaud betreffende o.a. het detacheren van werknemers op Frans grondgebied (i.e. Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel). De concrete regels m.b.t. het aspect detacheren zouden uitgeschreven worden in specifieke uitvoeringsdecreten.

De uitvoeringsdecreten hadden er al in november 2018 moeten zijn. De timing werd echter opgeschoven en minister Pénicaud wil de decreten begin maart 2019 ter goedkeuring aan het parlement voorleggen. 

Momenteel legt de Franse overheid de laatste hand aan het uitvoeringsdecreet. Voka West-Vlaanderen heeft haar opmerkingen en aanvullingen kunnen meegeven aan de Franse autoriteiten. De bevoegde Franse minister Pénicaud, is bijgevolg goed op de hoogte van de verwachtingen en noden van de West-Vlaamse bedrijven. Samen met alle Vlaamse en Belgische diplomatieke en politieke verantwoordelijken blijven we deze ontwikkelingen op de voet volgen. Eenmaal het uitvoeringsdecreet definitief is, houden wij u verder op de hoogte.

Tot slot willen wij uw aandacht vestigen dat het tot op heden aangeraden blijft om de huidige regels te blijven volgen (Iedere detachering vooraf aangeven, aanstellen van een sociaal vertegenwoordiger, carte BTP voor bouwsector, …). Er wordt gewerkt aan een versoepeling van de regelgeving maar die is nog niet definitief rond.

Hoge boetes

Het wetsvoorstel van april 2018 voorziet ook in een verhoging van de boetes van 2000 euro naar 3000 euro per detachering. Wanneer de sociale inspectie binnen de twee jaar een herhaalde inbreuk vaststelt, worden de boetes verdubbeld tot 6000 euro per werknemer, per inbreuk. Omdat veel boetes in het verleden onbetaald bleven, zou de inspectie nu ook de bevoegdheid krijgen om de werken onmiddellijk op te schorten voor tenminste 2 maanden, tot de boete werkelijk betaald is.

Verschillende leden contacteerden ons omdat ze helaas een hoge boete kregen in Frankrijk en deze willen aanvechten. Indien uw bedrijf ook een boete kreeg van de Franse sociale inspectie laat het ons -in alle confidentialiteit- weten. Zo kunnen wij de situatie monitoren en bekijken welke acties genomen kunnen worden.

Heeft u concrete vragen of opmerkingen of wenst u op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen in dit dossier, stuur dan een mailtje naar Dieter Coussée of Leonid Guz en u wordt toegevoegd aan de mailinglijst.

Extra info

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag